Saltar al contenido

Un estudi en càncer de mama mostra la importància de la resposta immune dels ganglis axil·lars sense metàstasi

Un treball liderat pel grup de Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’IISPV a les Terres de l’Ebre ha publicat uns resultats molt interessants sobre el paper de la resposta immune en l’entorn dels ganglis limfàtics axil·lars en càncer de mama.

En l’estudi presentat, s’ha comprovat que el tipus i la quantitat de les cèl·lules immunes trobades en els ganglis limfàtics axil·lars sense metàstasi poden estan relacionades de manera significativa al fet de tenir o no metàstasi axil·lar i la supervivència de les pacients.

Se sap que els ganglis limfàtics són estructures del cos humà que tenen un paper molt important en la resposta immune i que a més són el lloc on amb més freqüència s’inicia la propagació del càncer de mama a la resta del cos. Tanmateix, a nivell mundial s’ha investigat molt poc sobre quin és el paper de les cèl·lules immunes dels ganglis axil·lars en el càncer de mama i menys en els ganglis sense metàstasis.

L’article, que s’ha publicat a l’American Journal of Pathology, una revista de gran impacte internacional, és fruit de la recerca realitzada pel grup amb la col·laboració d’altres grups d’investigació nacionals i internacionals en el camp de la patologia i de l’enginyeria biomèdica.

Els resultats actuals obren la porta a una nova línia de recerca que se centraria en l’estudi de la resposta immune en pacients amb càncer de mama, no només en el tumor primari i als ganglis amb metàstasi, sinó també als ganglis que encara no han estat afectats per la metàstasi.

Referència de l’estudi:

The immune response in nonmetastatic axillary lymph nodes is associated with the presence of axillary metastasis and breast cancer patient outcome.

López C, Bosch R, Orero G, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, Fernández-Carrobles MDM, Gibert-Ramos A, Roszkowiak L, Callau C, Fontoura L, Salvadó MT, Álvaro T, Jaén J, Roso-Llorach A, Llobera M, Gil J, Onyos M, Plancoulaine B, Baucells J, Lejeune M.

Am J Pathol. 2020 Mar;190(3):660-673. doi: 10.1016/j.ajpath.2019.11.002.