Saltar al contenido

Resultats del projecte dut a terme amb la beca Dr. Ferran 2018 per a un grup d’inici

La Dra. Estefanía Romero Serrano, actualment del Servei d’Anestèsia i Medicina del dolor de l’hospital de Manises de Valencià, ha publicat els resultats del projecte dut a terme amb la Beca Dr. Ferran 2018 per a un grup d’investigació d’inici.

TÍTOL DEL PROJECTE: «Anàlisi comparativa de tres mètodes de bloqueig de paret toràcica en cirurgia oncològica de mama».

Un dels tractaments més rellevants en càncer de mama, amb finalitat curativa o pal·liativa i per augmentar la supervivència, és el tractament quirúrgic. Després de sotmetre’s a la intervenció quirúrgica, fins a un 40% de les pacients presenten dolor agut postoperatori, de les quals el 50% cronificarà el dolor. El dolor crònic postquirúrgic en cirurgia oncològica de mama té una incidència global del 25-30% un any després de la intervenció, i una vegada apareix, el seu abordatge és de tan difícil control que acaba per disminuir dràsticament la qualitat de vida de la dona. Les pacients en la majoria dels casos, necessitaran sotmetre’s a aquesta intervenció quirúrgica. Per això, requereixen la inducció d’una anestèsia general. L’anestèsia general es compon per tres pilars fonamentals, un dels quals és l’anestèsia locorregional o bloqueigs anestèsics.

La Dra. Romero ha dut a terme l’execució d’aquest estudi a l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta, en el qual ha comparat la prevenció de dolor agut i de dolor crònic després d’una cirurgia tumoral de mama realitzada amb tres tipus de bloqueigs anestèsics. Els resultats han evidenciat un adequat control del dolor agut amb les tres tècniques en el període postoperatori immediat i a les 24 h. No obstant això, l’estudi ha posat en evidència una menor incidència de dolor crònic postoperatori amb la tècnica del bloqueig dels nervis pectorals tipus II, i un menor consum analgèsic després de 12 mesos.

Aquests resultats manifesten la necessitat de continuar investigant i aprofundir aquests resultats per a aconseguir optimitzar la qualitat de vida d’aquestes pacients.