Saltar al contenido

S’ha publicat un nou estudi sobre resposta immune en ganglis axil·lars negatius en diferents subtipus de càncer de mama

El grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’IISPV a les Terres de l’Ebre va publicar un tercer article sobre les diferències en la resposta immune del tumor primari i dels ganglis limfàtic axil·lars sense metàstasi en funció de diferents subtipus de càncer de mama com el triple negatiu i el luminal A. Aquest estudi s’ha publicat recentment a la revista Journal of Pathology.

El càncer de mama comprèn quatre subtipus subrogats immunohistoquímics amb comportaments clínics diferents: luminal A, luminal B, HER2 positiu no luminal i triple negatiu. El càncer de mama triple negatiu té el risc més gran de mortalitat.

Els ganglis limfàtics axil·lars són les regions on s’estableixen les cèl·lules tumorals abans de la metàstasi a distància, i la presència de cèl·lules tumorals als ganglis limfàtics axil·lars provoca un perfil de tolerància immune que contrasta amb el dels ganglis limfàtics axil·lars no metastàtic (ganglis negatius). Tanmateix, pocs estudis han comparat els components immunitaris dels ganglis limfàtics axil·lars en subtipus de càncer de mama.

El present estudi tenia com a objectiu determinar si les diferències entre les poblacions immunes del tumor primari i dels ganglis limfàtics axil·lars negatius es van associar amb el subtipus luminal A o triple negatiu.

En aquest estudi es va avaluar una cohort retrospectiva de 144 pacients. Les biòpsies de les pacients triple negatiu tendien a tenir un grau histològic i un índex de proliferació més elevats i presentaven nivells més alts de marcadors immunes en comparació amb les mostres de pacients luminal A tant en els tumors primaris com en els ganglis limfàtics axil·lars negatius.

Dos mètodes per validar l’anàlisi multivariant van trobar que el grau histològic, les cèl·lules dendrítiques S100 intratumorals, els limfòcits T CD8 i les cèl·lules NK CD57 als ganglis limfàtics axil·lars negatius eren factors associats amb el perfil triple negatiu, mentre que les cèl·lules dendrítiques madures CD83 als ganglis limfàtics axil·lars negatius s’associen amb el subtipus luminal A. 

En conclusió, vam trobar que les regions intratumorals i els ganglis limfàtics axil·lars negatius de pacients triple negatiu contenien concentracions més altes de marcadors relacionats amb la tolerància immunològica que les pacients luminal A. Aquesta troballa explica parcialment el pitjor pronòstic de les pacients triple negatiu.

Referència de l’estudi:

Differences in the Immune Response of the Nonmetastatic Axillary Lymph Nodes Between Triple-Negative and Luminal A Breast Cancer Surrogate Subtypes

López C, Gibert-Ramos A, Bosch R, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, García-Fontgivell JF, Martínez-González S, Fontoura L, Gras Navarro A, Sauras-Colón E, Casanova-Ribes J, Roszkowiak L, Roso A, Berenguer M, Llobera M, Baucells J, Lejeune M.

Am J Pathol. 2020 Dec 10;8:S0002-9440(20)30549-6. 9779. doi: 10.1016/j.ajpath.2020.11.008.