Saltar al contenido

El laboratori Clínic de l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre participa en l’estudi BIOCOVID-Espanya

El laboratori Clínic de l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre participa en un estudi sobre la identificació de proves de laboratori predictores de progressió cap a un estadi greu de pacients hospitalitzats amb COVID-19. L’estudi s’ha publicat a la revista «Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation».

La identificació de predictors de progressió cap a un estadi greu de la malaltia és clau per a l’estratificació del risc en pacients amb COVID-19.

L’objectiu de l’estudi BIOCOVID-Espanya era descriure les principals característiques i identificar els primers predictors de resultats greus en pacients hospitalitzats amb COVID-19 a Espanya.

Es tracta d’un estudi observacional de cohort retrospectiu que inclou pacients amb COVID-19 ingressats a 32 hospitals espanyols. Es van recollir dades demogràfiques, comorbiditats i proves de laboratori. El resultat final avaluat va ser la mortalitat hospitalària. Per a l’anàlisi, es va ajustar prèviament els resultats de les proves de laboratori mesurades amb diferents metodologies per garantir-ne la comparació.

La població de l’estudi va incloure 2873 pacients amb COVID-19 hospitalitzats. Nou variables van ser predictores independents de mortalitat hospitalària. Les variables de laboratori van ser la proteïna C reactiva, la creatinina, els nivells de troponina i el recompte de plaquetes. Els factors demogràfics i de comorbiditats van ser l’edat (>50 anys), el sexe masculí, la hipertensió, la malaltia cardiovascular i la malaltia renal crònica.

Es tracta del primer estudi multicèntric on es presenta una informació completa sobre les característiques d’una gran cohort de pacients COVID-19 hospitalitzats centrada en les característiques analítiques. Aquestes troballes poden ajudar a identificar els pacients primerencs amb un risc més alt de tenir un resultat advers.

Referència de l’estudi:

Characteristics and laboratory findings on admission to the emergency department among 2873 hospitalized patients with COVID-19: the impact of adjusted laboratory tests in multicenter studies. A multicenter study in Spain (BIOCOVID-Spain study)

García de Guadiana-Romualdo L, Morell-García D, Morales-Indiano C, Bauça JM, Alcaide Martín MJ, Esparza Del Valle C, Gutiérrez Revilla JI, Urrechaga E, Álamo JM, Hernando Holgado AM, Lorenzo-Lozano MC, Sánchez Fdez-Pacheco S, de la Hera Cagigal P, Juncos Tobarra MA, Vílchez JA, Vírseda Chamorro I, Gutiérrez Garcia I, Pastor Murcia Y, Sahuquillo Frías L, Altimira Queral L, Nuez-Zaragoza E, Adell Ruiz de León J, Ruiz Ripa A, Salas Gómez-Pablos P, Cebreiros López I, Fernández Uriarte A, Larruzea Á, López Yepes ML, Esteban Torrella P, Zamorano Andrés MC, Pedregosa Díaz J, Acevedo Alcaraz C, Blazquez-Manzanera AL, Padilla Jiménez AML, Baamonde Calzada MC, Vera M, Cháfer Rudilla M, Canalda Campás M, García Muñoz S, Vicente Gutiérrez L, Jiménez Añón L, Pérez Martínez A, Pons Castillo A, González Tamayo R, Férriz Vivancos J, Rodríguez-Fraga O, Ferrer Díaz de Brito Fernández V, Aguadero V, García Arévalo MG, Arnaldos Carrillo M, González Morales M, Núñez Gárate M, Ruiz Iruela C, Sancho-Rodríguez N, Vila Pérez M, Egea-Caparrós JM, Sáenz L, Blasco Barbero Á, Galán Ortega A.

Scand J Clin Lab Invest. 2021 Feb 16:1-7. doi: 10.1080/00365513.2021.1881997.