Saltar al contenido

Estudi de la igualtat de gènere i de la bretxa global de gènere en l’esperança de vida en 152 països

Un membre de la Unitat de Suport a la Recerca Terres de l´Ebre ha participat en un estudi titulat «Igualtat de gènere i bretxa global de gènere en l’esperança de vida: una anàlisi exploratòria de 152 països». Els resultats d’aquest estudi s’han publicat en la revista International Journal of Health Policy and Management.

En tots els països les dones tenen major esperança de vida que els homes. Els factors biològics per si sols no expliquen aquestes diferències de gènere en l’esperança de vida. Per aquest motiu en aquest estudi es va cercar altres factors explicatius d’aquestes diferències estructurals. Així, es va analitzar la influència de les desigualtats de gènere en la bretxa de gènere en l’esperança de vida a escala mundial.

Analitzades les 6 regions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) els resultats suggereixen que a la regió europea i les Amèriques, una major igualtat de gènere condueix a una reducció de la bretxa de gènere en esperança de vida independentment dels ingressos, el nivell de llibertats i del percentatge de població rural de país. Per contra, es va trobar una relació contrària a l’Àfrica. Amb aquests resultats es podria concloure que nivells alts d’igualtat de gènere mostren beneficis per a la salut.

Referència de l’estudi:

Gender Equality and the Global Gender Gap in Life Expectancy: An Exploratory Analysis of 152 Countries

José Tomás Mateos, José Fernández-Sáez, Jorge Marcos-Marcos, Carlos Álvarez-Dardet, Clare Bambra, Jennie Popay, Kedar Baral, Connie Musolino, Fran Baum

Int J Health Policy Manag 2020 Oct 14. doi: 10.34172/ijhpm.2020.192.