Saltar al contenido

Estudi dels beneficis d’una intervenció multicomponent sobre la qualitat de vida de pacients amb fibromiàlgia

Investigadors de la Unitat d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central Terres de l’Ebre (UESSC) i de la Unitat de Suport a la Recerca (USR) Terres de l’Ebre han publicat el protocol d’un estudi que pretén analitzar els beneficis sobre la qualitat de vida d’una intervenció multicomponent (basada en educació sanitària, exercici físic aeròbic i teràpia cognitiu-conductual) per a la síndrome de fibromiàlgia a l’Atenció Primaria.

Aquest estudi qualitatiu es durà a terme en pacients amb fibromiàlgia atès en els Equips d’Atenció Primària (EAPs) de la Gerència Territorial de Terres de l’Ebre de l’Institut Català de Salut (ICS), i coordinat des de la UESSC de Tortosa i la USR de Terres de l’Ebre.  S’avaluarà els beneficis subjectius de salut obtinguts a partir de la intervenció, detectant la percepció global d’eficàcia de la intervenció, les seves barreres i facilitadors, l’experiència viscuda i l’impacte sobre la qualitat de vida.

A aquest efecte, es realitzaran quatre grups focals (d’entre 8 a 12 participants); dos amb pacients i dos amb professionals de la salut. Així mateix, es duran a terme 10 entrevistes individuals a pacients. El material serà gravat en àudio i vídeo i després transcrit. Es realitzarà una anàlisi temàtica sobre la base del mètode hermenèutic interpretatiu. Els resultats seran organitzats en codis, categories i dominis per a poder extreure els temes més predominants. A més, es realitzaran triangulacions entre professionals experts en metodologia qualitativa a fi d’enriquir el procés d’anàlisi i interpretació i evitar el biaix de l’investigador. S’espera que els resultats obtinguts complementin i donin suport a l’assaig clínic d’aquest projecte.

Referència de l’estudi:

Assessing the benefits on quality of life of a multicomponent intervention for fibromyalgia syndrome in primary care: patients’ and health professionals’ appraisals: a qualitative study protocol

Victoria Mailen Arfuch, Rosa Caballol Angelats , Carina Aguilar Martín , Noèlia Carrasco-Querol, Maria Cinta Sancho Sol, Gemma González Serra, Immaculada Fusté Anguera, Alessandra Queiroga Gonçalves, Anna Berenguera

BMJ Open 2020, Nov 11;10(11):e039873. doi: 10.1136/bmjopen-2020-039873.