Saltar al contenido

Identificació de fenotips clínics en pacients ingressats amb COVID-19 associats a la mortalitat en UCI d’Espanya

La Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha participat en un estudi que va analitzar els factors de risc de mortalitat associats als fenotips clínics de pacients crítics amb COVID-19 i insuficiència respiratòria ingressats en 63 UCIs d’Espanya. Els resultats s’han publicat a la revista Critical Care.

Els factors de risc representen un enfocament important a l’hora de definir el tractament de pacients hospitalitzats, ja que aquestes mesures poden informar dels cursos clínics amb més probabilitat per a un pacient donat. La identificació de factors associats a la mortalitat a l’UCI i als fenotips clínics derivats en pacients amb COVID-19 podria ajudar a un enfocament més adaptat a la presa de decisions clíniques que millori els resultats pronòstics.

En aquest estudi observacional prospectiu i multicèntric es van analitzar les característiques dels pacients, incloses les dades demogràfiques i clíniques a l’ingrés a l’UCI. Es van utilitzar models lineals generalitzats per determinar els factors de risc de mortalitat a l’UCI.

La base de dades incloïa un total de 2022 pacients amb una edat mitjana de 64 anys (55-71 anys) dels quals 1423 eren homes(70,3%). La gravetat de la malaltia dels pacients era elevada amb una puntuació de 13 amb el sistema APACHE II i de 5 amb el sistema SOFA. La taxa de mortalitat a l’UCI va ser del 32,6%.

Els 3 fenotips derivats de l’estudi van ser:

– el fenotip lleu (A; 537 pacients: 26,7%) incloïa persones amb una edat <65 anys, menys valors anormals de laboratori i menys desenvolupament de complicacions.

– el fenotip moderat (B; 623 pacients:30,8%) tenia característiques similars al fenotip A, però tenia més probabilitats de presentar un xoc.

– el fenotip sever (C; 857 pacients: 42,5%) era el més comú i es caracteritzava per integrar persones amb més edat (> 65 anys), una elevada gravetat de la malaltia i una major probabilitat de desenvolupar un xoc.

La taxa de mortalitat per UCI va ser del 20,3%, 25% i 45,4% per als fenotips A, B i C. respectivament. Els factors de risc de mortalitat a l’UCI i el rendiment del model van diferir entre la població sencera i la classificació per fenotip.

Aquest és l’estudi més gran que descriu diferents fenotips de pacients amb COVID-19 confirmats que han estat ingressats a l’UCI fins ara. No només aquest estudi va caracteritzar tres fenotips clínics nous, sinó que va ampliar les troballes a diferents UCIs espanyoles caracteritzant l’associació de comorbiditats amb fenotip clínic i l’associació de fenotips clínics amb resultats clínics. Es van observar diferents factors de risc segons la població global i els fenotips clínics, possiblement a causa de l’heterogeneïtat dels pacients, la qual cosa pot limitar l’aplicació d’un model predictiu únic per a tots els pacients amb COVID-19. Es necessiten més investigacions per determinar l’aplicació d’aquests fenotips en la pràctica clínica, en la població d’altres pacients i per al disseny d’assaigs clínics.

Referència de l’estudi:

Deploying unsupervised clustering analysis to derive clinical phenotypes and risk factors associated with mortality risk in 2022 critically ill patients with COVID-19 in Spain.

Rodríguez A, Ruiz-Botella M, Martín-Loeches I, Jimenez Herrera M, Solé-Violan J, Gómez J, Bodí M, Trefler S, Papiol E, Díaz E, Suberviola B, Vallverdu M, Mayor-Vázquez E, Albaya Moreno A, Canabal Berlanga A, Sánchez M, Del Valle Ortíz M, Ballesteros JC, Martín Iglesias L, Marín-Corral J, López Ramos E, Hidalgo Valverde V, Vidaur Tello LV, Sancho Chinesta S, Gonzáles de Molina FJ, Herrero García S, Sena Pérez CC, Pozo Laderas JC, Rodríguez García R, Estella A, Ferrer R; COVID-19 SEMICYUC Working Group.

Crit Care. 2021 Feb 15;25(1):63. doi: 10.1186/s13054-021-03487-8.