Saltar al contenido

Implementació d’una guia de gestió de la dislipèmia sobre el control del colesterol en pacients amb cardiopatia isquèmica

La Dra. Emma Forcadell, membre del grup de recerca GAVINA de les terres de l’Ebre, ha publicat els resultats de la seva tesi doctoral a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

d

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a tot el món. El control dels factors de risc, com la dislipèmia, redueix la seva mortalitat. Les estatines són un grup de fàrmacs hipolipemiants que redueixen els nivells de colesterol lipoproteic de baixa densitat (cLDL) i, per tant, la morbiditat i mortalitat cardiovascular, i la necessitat d’intervencions coronàries. Per aquest motiu, es recomanen les estatines per a tots els pacients amb cardiopatia isquèmica. Tot i això, a la pràctica, menys del 50% dels pacients amb cardiopatia isquèmica tenen un bon control del colesterol.

Per superar aquesta situació, s’han desenvolupat pautes de pràctica clínica que haurien de millorar la qualitat assistencial i el maneig d’aquestes malalties. Tanmateix, cal implementar estratègicament aquestes pautes per poder superar els obstacles de l’entorn on s’utilitzaran, per millorar l’adherència i, en conseqüència, augmentar la salut de la població.

L’objectiu del nostre estudi és avaluar si el nivell de participació dels metges en la implementació d’una guia de pràctica clínica així com les característiques del pacient i del metge estan associades al control del colesterol dels pacients amb cardiopatia isquèmica.

Es tracta d’un estudi d’intervenció quasi-experimental abans-després sense grup control en 1.151 pacients amb cardiopatia isquèmica. La intervenció estava composta per dues sessions presencials i un curs en línia interactiu per a metges d’atenció primària.

Després de la primera sessió presencial i el curs en línia es va obtenir gairebé un 7% més de pacients amb bon control del cLDL. Pel que fa a les característiques del pacient, es va observar que ser dona  i l’edat eren factors de risc de mal control del cLDL. En canvi, tenir diabetis i haver patit un ictus van ser factors de protecció. Pel que fa a les característiques del metge, es va observar que ser metge d’un centre unitat docent de residents de medicina de família i haver realitzat el curs en línia eren factors protectors de mal control del cLDL.

Per tant, es va concloure que el control del colesterol en pacients amb cardiopatia isquèmica està influenciat pel tipus d’activitat formativa realitzada pels metges durant la implementació de les guies i per les característiques del pacient (l’edat, ser dona i la comorbiditat cardiovascular) i del metge (treballar en una unitat docent i dur a terme una activitat formativa en línia afavoreix el control del colesterol).

Referència de l’estudi:

Impact of Implementing a Dyslipidemia Management Guideline on Cholesterol Control for Secondary Prevention of Ischemic Heart Disease in Primary Care

Emma Forcadell Drago, Maria Rosa Dalmau Llorca, Carina Aguilar Martín, Ignacio Ferreira-González, Zojaina Hernández Rojas, Alessandra Queiroga Gonçalves and Carlos López-Pablo.

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 8590. doi:10.3390/ijerph17228590