Investigadors de les Terres de l’Ebre participan en nous estudis sobre la COVID-19

Investigadors dels serveis de Cardiologia, d’Hematologia, de Neurologia i de Pediatria de Terres de l’Ebre van participar en diferents estudis relacionats amb l’actual epidèmia per la COVID-19.

sdfsdafa

Els pacients que presenten la malaltia per COVID-19 poden tenir un alt risc d’esdeveniments adversos cardiovasculars, incloent-hi la mort per causes cardiovasculars. Les conseqüències cardiovasculars a llarg termini d’aquests pacients són totalment desconeguts. Un cardiolèg de l’HTVC ha participat en la publicació del protocol d’un registre de pacients amb PCR positiva per al SARS-CoV-2 (entre març 2020 i agost 2020) amb l’objectiu de contribuir a una millor comprensió de les implicacions cardiovasculars a llarg termini de la COVID-19.

Referència de l’estudi:

Long-term effects of coronavirus disease 2019 on the cardiovascular system, CV COVID registry: A structured summary of a study protocol.

D. García-Azorín, MJ. Abenza Abildúa, M.E. Erro Aguirre, S. Fernández Fernández, JC. García Arévalos V, Ortega-Paz L, Fernandez-Rodríguez D, Alfonso Jiménez-Díaz V, Rius JB, Campo G, Rodríguez-Santamarta M, de Prado AP, Gómez-Menchero A, Díaz Fernández JF, Scardino C, Gonzalo N, Pernigotti A, Alfonso F, Jesús Amat-Santos I, Silvestro A, Ielasi A, María de la Torre J, Bastidas G, Gómez-Lara J, Sabaté M, Brugaletta S; CV COVID-19 Registry Investigators.

PLoS One. 2021 Jul 29;16(7):e0255263. doi: 10.1371/journal.pone.0255263.

—————————————————————————————

La infecció per SARS-CoV-2 té una distribució bimodal a Europa amb una primera ona al març La infecció per SARS-CoV-2 té una distribució bimodal a Europa amb una primera ona del març a juny de 2020 i una segona del setembre del 2020 a febrer de 2021. En aquest estudi es va comparar la freqüència, les característiques clíniques i l’evolució d’adults amb leucèmia limfoblàstica aguda (TOTS) i infecció per COVID-19 entre la primera i onada pandèmica a Espanya. L’estudi va acabar quan la vacunació contra el SARS-CoV-2 es va implementar a Espanya.

Els pacients de la primera onada tenien una tendència a tenir una leucèmia limfoblàstica aguda més severa. No es van observar diferències significatives entre les dues onades respecte a la necessitat de suport d’oxigen, el requisit de l’UCI, els dies en l’UCI i el temps per a la recuperació de la infecció per COVID-19. 17 pacients (33%) van morir (15 per COVID-19). No es van observar diferències significatives en les probabilitats de supervivència total (100 dies) entre les dues onades. L’únic factor de pronòstic respecte a la supervivència total va ser la presència de comorbiditats.

Referència de l’estudi:

Frequency, Clinical Characteristics and Outcome of Adults With Acute Lymphoblastic Leukemia and COVID 19 Infection in the First vs. Second Pandemic Wave in Spain.

Ribera JM, Morgades M, Coll R, Barba P, López-Lorenzo JL, Montesinos P, Foncillas MA, Cabrero M, Gómez-Centurión I, Morales MD, Varela MR, Herrera P, García-Cadenas I, Calbacho M, Torrent A, Maluquer C, Calabuig M, Garcia-Guiñon A, Bautista G, Llorente L, Gil C, Artola MT, González-Campos J, Fernández-Moreno A, Bárez A, Giménez-Pérez T, Bergua J, Sánchez-Sánchez MJ, Mateos MC, Piñana JL.

Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2021 Jul 18:S2152-2650(21)00269-X. doi: 10.1016/j.clml.2021.06.024.

————————————————————————————

La pandèmia generada per la COVID-19 va donar lloc a importants reorganitzacions de l’atenció mèdica, la qual cosa podia haver afectat l’atenció mèdica estàndard. En aquest estudi s’ha investigat l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la qualitat de l’atenció de l’accident cerebrovascular agut i els resultats clínics per a detectar els colls d’ampolla del sistema de salut des d’un punt de vista territorial.

S’ha analitzat les dades creuades entre el registre nacional prospectiu obligatori d’ictus agut, registres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i incidència diària de COVID-19 a Catalunya (Espanya), incloent-hi totes les activacions de codi ictus durant la pandèmia (del 15 al 2 de maig de 2020) i un període prepandèmic immediat (del 26 al 14 de gener de 2020). Els resultats van mostrar que durant la pandèmia de la COVID-19, els punts més febles del sistema d’ictus de Catalunya van ser el retard en l’alerta del SEM i la disminució de les activacions del codi d’ictus, els tractaments de reperfusió i els trasllats interhospitalaris, principalment en els centres locals. Els pacients que van sofrir un accident cerebrovascular agut durant el període pandèmic van tenir majors probabilitats d’un resultat funcional deficient i de mort. L’anàlisi completa del sistema d’atenció a l’ictus és crucial per a assignar els recursos de manera adequada.

Referència de l’estudi:

Bottlenecks in the Acute Stroke Care System during the COVID-19 Pandemic in Catalonia.

Ramos-Pachón A, García-Tornel Á, Millán M, Ribó M, Amaro S, Cardona P, Martí-Fàbregas J, Roquer J, Silva Y, Ustrell X, Purroy F, Gómez-Choco M, Zaragoza-Brunet J, Cánovas D, Krupinski J, Sala NM, Palomeras E, Cocho D, Redondo L, Repullo C, Sanjurjo E, Carrión D, López M, Almendros MC, Barceló M, Monedero J, Catena E, Rybyeba M, Diaz G, Jiménez-Fàbrega X, Solà S, Hidalgo V, Pueyo MJ, Pérez de la Ossa N, Urra X; Catalan Stroke Code and Reperfusion Consortium (Cat-SCR).

Cerebrovasc Dis. 2021 May 21:1-9. doi: 10.1159/000516309.

————————————————————————————

En aquest tercer estudi s’ha avaluat si la gravetat de l’accident cerebrovascular, el resultat funcional i la mortalitat són diferents en pacients amb accident cerebrovascular isquèmic amb o sense infecció per la COVID-19.

El reclutament va ser consecutiu des de mitjan març fins a mitjan maig de 2020 en l’àmbit de Catalunya. Es van avaluar 701 pacients (edat mitjana 72,3 anys, 60,5% homes) i 91 (13%) tenien infecció per COVID-19. Els resultats de l’estudi van mostrar que els pacients amb ictus isquèmic i infecció per COVID-19 tenen un ictus més greu i una major mortalitat que els pacients amb ictus sense infecció per COVID-19. No obstant això, l’evolució funcional dels pacients va ser comparable en tots dos grups, ja que la infecció per la COVID-19 no va augmentar la probabilitat d’una evolució funcional desfavorable.

Referència de l’estudi:

Impact of COVID-19 Infection on the Outcome of Patients With Ischemic Stroke.

Martí-Fàbregas J, Guisado-Alonso D, Delgado-Mederos R, Martínez-Domeño A, Prats-Sánchez L, Guasch-Jiménez M, Cardona P, Núñez-Guillén A, Requena M, Rubiera M, Olivé M, Bustamante A, Gomis M, Amaro S, Llull L, Ustrell X, Castilho de Oliveira G, Seró L, Gomez-Choco M, Mena L, Serena J, Bashir Viturro S, Purroy F, Vicente M, Rodríguez-Campello A, Ois A, Catena E, Carmen Garcia-Carreira M, Barrachina O, Palomeras E, Krupinski J, Almeria M, Zaragoza J, Esteve P, Cocho D, Moreira A, van Eendenburg C, Emilio Codas J, Pérez de la Ossa N, Salvat M, Camps-Renom P.

Stroke. 2021 Aug 30:STROKEAHA121034883. doi: 10.1161/STROKEAHA.121.034883.

————————————————————————————

El paper dels nens en la transmissió domiciliària de la síndrome respiratòria aguda severa per coronavirus 2 (SARS-CoV-2) continua sent incert. En aquest estudi es va analitzar les característiques epidemiològiques i clíniques dels nens amb COVID-19 a Catalunya (<16 anys) i la dinàmica de la transmissió domiciliària durant el període estival i escolar (1 de juliol al 31 d’octubre de 2020).

Els resultats van mostrar que és poc probable que els nens causin grups de COVID-19 en la llar o siguin els principals impulsors de la pandèmia, fins i tot si assisteixen a l’escola. Efectivament Gairebé la meitat (47,2%) estaven asimptomàtics, el 10,8% presentava comorbilidades i el 2,6% vEls resultats van mostrar que és poc probable que els nens causin grups de COVID-19 en la llar o siguin els principals impulsors de la pandèmia, fins i tot si assisteixen a l’escola. Efectivament gairebé la meitat (47,2%) estaven asimptomàtics, el 10,8% presentava comorbiditats i el 2,6% va requerir hospitalització. No es van reportar morts. La transmissió viral va ser comuna entre els membres de la llar (62,3%). Més del 70% dels casos pediàtrics van ser secundaris a un adult, mentre que el 7,7% van ser casos primaris. La taxa d’atac secundari (total de contactes domèstics dividit pel nombre de noves infeccions per SARS-CoV-2 entre contactes) va ser significativament menor en les llars amb casos índex pediàtrics de COVID-19 durant el període escolar en relació amb l’estiu i en comparació amb els adults.

S’espera que les intervencions dirigides als nens tinguin un petit impacte en la reducció de la transmissió del SARS-CoV-2. 

Conclusions:

Referència de l’estudi:

Household SARS-CoV-2 transmission and children: a network prospective study.

A Soriano-Arandes, A Gatell,  P Serrano, M Biosca, F Campillo, R Capdevila, A Fàbrega,Z Lobato, N López, AMª Moreno, M Poblet, MT Riera-Bosch, N Rius, M Ruiz, A Sánchez, C Valldepérez, M Vilà, V Pineda, U Lazcano, Y Díaz, J Reyes-Urueña, P Soler-Palacín, and COPEDI-CAT (Maria Esteller)

Clin Infect Dis. 2021 Mar 12 : ciab228. Published online 2021 Mar 12.  doi: 10.1093/cid/ciab228