Saltar al contenido

La mesura precoç dels nivells de troponina cardíaca pot ser útil per a l’estratificació del risc en pacients amb COVID-19

El laboratori Clínic de l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre participa en un segon estudi del projecte BIOCOVID-Espanya: l’estudi de la prevalença de lesions del miocardi en pacients amb COVID-19 i el valor pronòstic dels nivells de troponina cardíaca. L’estudi s’ha publicat a la revista «European Journal of Clinical Investigation».

La lesió del miocardi és una troballa freqüent en COVID-19 fortament associada a la gravetat de la malaltia. La troponina és una proteïna globular present en les cèl·lules de les fibres del múscul cardíac i el múscul esquelètic. El complex de troponina va formar tres molècules, C, T i I, associades al filament prim de miòcits (cèl·lules contràctils del cor). Només la troponina T i la troponina I són d’interès en el diagnòstic de miocardi, que estan codificats per gens diferents de la proteïna del múscul esquelètic.

En aquest estudi BIOCOVID, l’objectiu va ser analitzar la prevalença de lesions del miocardi en funció del tipus de troponina cardíaca (I o T) i dels punts de tall per a la seva detecció. A més, s’ha avaluat l’associació de lesions miocardíaques, caracteritzada per un augment dels nivells basals de troponina, mesurats dins de les 24 hores posteriors a l’ingrés al servei d’urgències i la mortalitat de 30 dies, en una gran cohort de pacients ingressats a 32 hospitals d’Espanya. Es va analitzar aquest valor pronòstic segons dos llindars per definir la lesió del miocardi: el percentil 99 i el límit superior de referència del percentil 99 específic per sexe.

En total es van incloure 1280 pacients COVID-19 amb una mitjana d’edat de 67 anys i dels quals el 58,6% eren homes. 187 pacients (14,6%) van morir durant l’hospitalització. Es van trobar nivells elevats de troponina en 344 pacients (26,9%), augmentant a 384 (30,0%) quan es va utilitzar un tall específic per sexe. Aquesta prevalença va ser significativament superior (42,9% versus 21,9%; P <0,001) en pacients en els quals es va mesurar la troponina T en comparació amb la troponina I. Els nivells elevats de troponina específics per sexe es van associar significativament a la mortalitat a 30 dies.

En conclusió, la lesió del miocardi va ser una troballa freqüent en pacients amb COVID-19. La seva prevalença va augmentar quan es van utilitzar un tall específic per sexe i el nivell de troponina T cardíaca. La troponina elevada va ser un predictor independent de mortalitat a 30 dies, independentment de l’estudi de la troponina cardíaca i dels talls per detectar les lesions del miocardi. Per tant, la mesura primerenca de la troponina cardíaca pot ser útil per a l’estratificació del risc a COVID-19.

Referència de l’estudi:

Cardiac troponin and COVID-19 severity: Results from BIOCOVID study

L. García de Guadiana-Romualdo, D. Morell-García, O. Rodríguez-Fraga, C. Morales-Indiano, AML. Padilla Jiménez, J. Ignacio Gutiérrez Revilla, E. Urrechaga, JM. Álamo, AM. Hernando Holgado, MDC. Lorenzo-Lozano, S. Sánchez Fdez-Pacheco, P. de la Hera Cagigal, MÁ. Juncos Tobarra, JA. Vílchez, I. Vírseda Chamorro, I. Gutiérrez Garcia, Y. Pastor Murcia, L. Sahuquillo Frías, L. Altimira Queral, E. Nuez-Zaragoza, J. Adell Ruiz de León, A. Ruiz Ripa, P. Salas Gómez-Pablos, I. Cebreiros López, A. Fernández Uriarte, Á. Larruzea, ML. López Yepes, N. Sancho-Rodríguez, MC. Zamorano Andrés, J. Pedregosa Díaz, C. Acevedo Alcaraz, AL. Blázquez Manzanera, S. Pérez Sanmartín, MDC. Baamonde Calzada, M. Vera, E. Valera Nuñez, M. Canalda Campás, S. García Muñoz, J. Miquel Bauça, L. Vicente Gutiérrez, L. Jiménez Añón, A. Pérez Martínez, A. Pons Castillo, R. González Tamayo, J. Férriz Vivancos, MJ. Alcaide Martín, V. Ferrer Díaz de Brito Fernández, V. Aguadero, MG. García Arévalo, M. Arnaldos Carrillo, M. González Morales, M. Núñez Gárate, C. Ruiz Iruela, P. Esteban Torrella, M. Vila Pérez, JM. Egea-Caparrós, L. Sáenz, A. Galán Ortega, L. Consuegra-Sánchez

Eur J Clin Invest. 2021 Mar 3;e13532. doi: 10.1111/eci.13532.