Saltar al contenido

Què fem?

Per explicar l’activitat de la Fundació cal centrar-nos en primer lloc en quins són els objectius generals, quin n’és l’àmbit d’actuació i a qui van adreçades les accions que fa la Fundació.

Els objectius de la Fundació són:

  • Promoure i divulgar la investigació científica, majoritàriament la recerca en salut.
  • Incentivar activitats docents, especialment en el camp de la sanitat.
  • Donar suport a activitats i programes científics, sanitaris i culturals.

L’àmbit de la Fundació és:

El seu àmbit preferent són les Terres de l’Ebre, si bé la Fundació pot desenvolupar les seves activitats a tot el conjunt de Catalunya.

A qui van adreçades les accions que fa la Fundació:

  • Als professionals sanitaris i usuaris dels sistemes de salut.
  • Als científics i estudiants de qualsevol disciplina relacionada amb els objectius de la Fundació.

Activitats bàsiques de la Fundació Dr. Ferran:

  • Convocar i concedir anualment les beques Dr. Ferran dels millors projectes de recerca en salut presentats per un investigador principal que treballa en un centre de salut de Terres de l’Ebre.
  • Donar suport als investigadors posant mitjans (suport estadístic i metodològic) i facilitant la gestió dels projectes de recerca.
  • Donar suport al projecte de prevenció de la transmissió del VIH i altres malalties, impartint tallers adreçats a dos grups de població: adolescents i persones que exerceixen la prostitució. Col·labora amb el projecte la Diputació de Tarragona.
  • Organitzar periòdicament activitats docents i formatives.