Saltar al contenido

Qui som?

La Fundació Dr. Ferran és una entitat sense finalitat lucrativa que té com a objectius fonamentals la promoció, el suport i la divulgació de la investigació científica i la docència en el camp de les ciències de la salut, especialment a les Terres de l’Ebre encara que el seu àmbit d’actuació és tot Catalunya.

La Fundació porta el nom del Dr. Jaume Ferran i Clúa (1851-1929), eminent metge i investigador d’aquestes terres, en el camp de la microbiologia i immunologia.

Com ens organitzem i funcionem?

L’òrgan de govern i d’administració de la Fundació és el Patronat, constituït per un conjunt de persones (patrons) que representen la Fundació i assumeixen totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals (objectius).

Entre aquests patrons s’escull per votació interna la Junta Directiva que s’encarrega de la planificació i l’execució dels plans estratègics que, amb el suport de la resta de patrons, han de portar la Fundació a assolir els seus objectius en investigació i docència.

Com està constituït el Patronat?

 • Membres fundacionals
  • Ana Maria Jardí Baiges
  • Vicente Martín Martín
  • Isidre Romeu Casanovas
 • Persones que exerceixen càrrecs públics
  • Alcalde de la ciutat de Tortosa: Jordi Jordan Farnós
  • Director Rector de la Universitat Rovira i Virgili: Josep Pallarès Marzal
  • Director Gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Clínica Terres de l’Ebre-Gestió Sanitària Assistencial de Tortosa: Matilde Villarroya Martínez
  • President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa: Francisco Minguell Panisello
 • Professionals destacats en l’activitat de recerca i docència al territori
  • Domingo Bofill Montoro
  • Emma Forcadell Drago
  • Josep Rebull Fatsini
  • Josep Maria Pepió Vilaubi
  • Marylène Lejeune
  • Carina Aguilar Martín
  • María Ferré Ferraté
  • Marta Faiges Borras
  • Joan Josep Vendrell Ortega
  • Ramon Bosch Príncep
  • Carlos López Pablo
 • Representants de la societat civil
  • Francesc Vallespí Cerveto
  • Fernando Muiño Martínez-Moras
  • Eugènia Cortijo Pagès
  • Ramon Bel Serrat

Com està constituïda la Junta Directiva?

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. Almenys un d’aquests càrrecs ha d’estar escollit necessàriament entre els membres fundacionals del Patronat que en formen part.

Els actuals membres directius són:

 • Presidenta: María Rosa Ripollés Vicente
 • Vicepresidenta: Marie France Domenech Spanedda
 • Secretaria: Marylène Lejeune
 • Tresorera: María Mar Olga Pérez Moreno

Com està constituïda la Direcció Científica?

Carlos López Pablo, coordinador científic de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre que està inclòs entre les membres patrons a raó del seu càrrec, és també l’actual director científic de la Fundació.