Qui som?

La Fundació Dr. Ferran és una entitat sense finalitat lucrativa que té com a objectius fonamentals la promoció, el suport i la divulgació de la investigació científica i la docència en el camp de les ciències de la salut, especialment a les Terres de l’Ebre encara que el seu àmbit d’actuació és tot Catalunya.

La Fundació porta el nom del Dr. Jaume Ferran i Clúa (1851-1929), eminent metge i investigador d’aquestes terres, en el camp de la microbiologia i immunologia.

Com ens organitzem i funcionem?

L’òrgan de govern i d’administració de la Fundació és el Patronat, constituït per un conjunt de persones (patrons) que representen la Fundació i assumeixen totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals (objectius).

Entre aquests patrons s’escull per votació interna la Junta Directiva que s’encarrega de la planificació i l’execució dels plans estratègics que, amb el suport de la resta de patrons, han de portar la Fundació a assolir els seus objectius en investigació i docència.

Com està constituït el Patronat?

 • Membres fundacionals
 • Persones que exerceixen càrrecs públics
  • Alcalde de la ciutat de Tortosa
  • Director del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili
  • Director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre
  • President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa
 • Professionals destacats en l’activitat de recerca i docènciaal territori
 • Representants de la societat civil

Com està constituïda la Junta Directiva?

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. Almenys un d’aquests càrrecs ha d’estar escollit necessàriament entre els membres fundacionals del Patronat que en formen part.

Els actuals membres directius són:

 • President: Ramon Bosch Príncep
 • Vicepresidenta: Rosa M. Ripollés Vicente
 • Secretària: M. Mar Olga Pérez Moreno
 • Tresorera: M. France Domenech Spanedda

Com està constituïda la Direcció Científica?

Carlos López Pablo, coordinador científic de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre que està inclòs entre les membres patrons a raó del seu càrrec, és també l’actual director científic de la Fundació.