Saltar al contenido

Qui som?

La Fundació Dr. Ferran és una entitat sense finalitat lucrativa que té com a objectius fonamentals la promoció, el suport i la divulgació de la investigació científica i la docència en el camp de les ciències de la salut, especialment a les Terres de l’Ebre encara que el seu àmbit d’actuació és tot Catalunya.

La Fundació porta el nom del Dr. Jaume Ferran i Clúa (1851-1929), eminent metge i investigador d’aquestes terres, en el camp de la microbiologia i immunologia.

Com ens organitzem i funcionem?

L’òrgan de govern i d’administració de la Fundació és el Patronat, constituït per un conjunt de persones (patrons) que representen la Fundació i assumeixen totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals (objectius).

Entre aquests patrons s’escull per votació interna la Junta Directiva que s’encarrega de la planificació i l’execució dels plans estratègics que, amb el suport de la resta de patrons, han de portar la Fundació a assolir els seus objectius en investigació i docència.

Com està constituït el Patronat?

 • Membres fundacionals
  • Antoni Graui Ávila
  • Anna Jardí Baiges
  • Vicente Martín Martín
  • Isidre Romeu Casanova
 • Persones que exerceixen càrrecs públics
  • Alcalde de la ciutat de Tortosa: Meritxell Roigè Pedrola
  • Director del Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili: Jordi Sardà Pons
  • Director Gerent de l’Hospital de la Santa Creu i Clínica Terres de l’Ebre-Gestió Sanitària Assistencial de Tortosa: Salvador Pallejà Sedó
  • President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa: José María Chaverría Homedes
 • Professionals destacats en l’activitat de recerca i docència al territori
  • Domingo Bofill Montoro
  • Cinta Estrada Ferrando
  • Mar Lleixà Fortuño
  • Emma Forcadell Drago
  • Josep Rebull Fatsini
  • Josep Pepió Vilaubi
  • Marylène Lejeune
  • Carina Aguilar Martín
  • Rosa Dalmau Llorca
  • María Ferré Ferraté
  • Marta Faiges Borras
  • Joan Josep Vendrell Ortega
  • Carlos López Pablo
 • Representants de la societat civil
  • Francesc Vallespí Cerveto
  • Ignasi Vidal Fuster

Com està constituïda la Junta Directiva?

El Patronat nomena entre els seus membres un president/a, un vicepresident/a, un tresorer/a i un secretari/ària. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals. Almenys un d’aquests càrrecs ha d’estar escollit necessàriament entre els membres fundacionals del Patronat que en formen part.

Els actuals membres directius són:

 • President: Ramon Bosch Príncep
 • Vicepresidenta: Rosa M. Ripollés Vicente
 • Secretària: M. Mar Olga Pérez Moreno
 • Tresorera: M. France Domenech Spanedda

Com està constituïda la Direcció Científica?

Carlos López Pablo, coordinador científic de la Gerència Territorial de les Terres de l’Ebre que està inclòs entre les membres patrons a raó del seu càrrec, és també l’actual director científic de la Fundació.