Saltar al contenido

La disminució de mort després del primer brot s’associa amb les característiques del pacient i la disponibilitat de les UCI

Un investigador de la unitat de medicina preventiva de l’HTVC va participar en l’estudi de l’evolució de la mortalitat i dels resultats clínics dels pacients hospitalitzats durant les successives onades de COVID-19 a Catalunya.

Els canvis en les estratègies de protecció, els tractaments, les variants d’emergència i les vies d’atenció sanitària podrien canviar el perfil i el resultat dels pacients hospitalitzats amb COVID-19 en les successives onades del brot.

S’ha estudiat retrospectivament les característiques i les dades hospitalàries de tots els pacients admesos amb COVID-19 en vuit hospitals universitaris de Catalunya entre el 28 de febrer de 2020 i el 28 de febrer de 2021.

L’anàlisi va incloure 17.027 subjectes admesos durant la primera onada (39,9%), l’ona d’estiu (10,6%), la segona onada (22,3%), i la tercera onada (27,1%). La taxa de mortalitat més alta a 30 dies es va reportar durant la primera onada (17%) i va disminuir després, romanent estable en el 13% en la segona i tercera onada (reducció del 30%). La mortalitat més baixa es va reportar durant l’ona d’estiu (reducció del 50%). L’admissió dels pacients a les unitats de cures intensives es va fer progressivament més freqüent durant les successives ones. L’anàlisi estadística va mostrar que els principals factors que van contribuir a les diferències observades en la mortalitat a 30 dies van ser l’onada epidèmica, seguida pel gènere, l’edat, la diabetis, la malaltia renal crònica i les neoplàsies.

En conclusió els resultats de l’estudi mostren que tot i que la mortalitat hospitalària per COVID-19 continua sent alta, va disminuir substancialment després de la primera onada i és altament dependent de les característiques del pacient i la disponibilitat de les unitats de cures intensives. Les reduccions de mortalitat més altes es van produir durant una onada caracteritzada per individus més joves, un escenari cada vegada més freqüent a mesura que progressaven les campanyes de vacunació.

Referència de l’estudi:

Evolving mortality and clinical outcomes of hospitalized subjects during successive COVID-19 waves in Catalonia, Spain.

Roso-Llorach A, Serra-Picamal X, Cos FX, Pallejà-Millán M, Mateu L, Rosell A, Almirante B, Ferrer J, Gasa M, Gudiol C, Moreno AM, Morales-Rull JL, Rexach M, Sabater G, Auguet T, Vidal F, Lerida A, Rebull J, Khunti K, Argimon JM, Paredes R.

Glob Epidemiol. 2022 Jan 7;4:100071. doi: 10.1016/j.gloepi.2022.100071.