Saltar al contenido

Manifestacions neurològiques de la COVID-19: estudi del registre NeuroCOVID-19 de la Societat Espanyola de Neurologia

Un investigador del servei de Neurologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, membre del grup espanyol de registre NeuroCOVID-19, va participar en l’estudi de les manifestacions neurològiques de la COVID-19. L’estudi s’ha publicat a la revista Journal of Neurological Sciences.

Es va realitzar un estudi multicèntric de pacients amb manifestacions neurològiques de COVID-19. Els metges participants van informar de dades demogràfiques, clíniques i paraclíniques i van estudiar la implicació de la COVID-19 en la causa de símptomes neurològics.

Es van estudiar un total de 233 casos amb 74 combinacions diferents de manifestacions neurològiques. Els casos més freqüents van ser l’ictus (27%), els símptomes neuromusculars (23,6%), l’estat mental alterat (23,6%), l’anòsmia o incapacitat per percebre olors (17,6%), el mal de cap (12,9%) i les convulsions (11,6%).

L’edat mitjana dels pacients va ser de 61,1 anys, amb un 42,1% de dones. Es va registrar una proporció més alta de dones entre pacients amb estat mental alterat, anòsmia i cefalea. 

L’aparició dels símptomes va diferir segons les categories. L’aparició de l’anòsmia es va produir una mitjana de 2,9 dies després del primer símptoma general, mentre que els símptomes neuromusculars van aparèixer després de 13,9 dies. Els símptomes neurològics van ser persistents en el 33% dels pacients. 

Els símptomes generals van estar presents en el 97,7% dels pacients i els resultats dels estudis generals de laboratori van ser anormals en el 99,4% dels pacients. Els resultats de l’anàlisi del líquid cefalorraquidi van ser anormals en el 62,7% dels casos en què es va realitzar aquesta prova (51 casos), però només es van trobar resultats positius de SARS-CoV-2 en un cas.

Les manifestacions neurològiques de la COVID-19 són diverses. L’anòsmia, la miàlgia i el mal de cap es produeixen abans en el curs de la malaltia. L’estat mental alterat, els símptomes neuromusculars i l’ictus s’associen a una major gravetat. La COVID-19 s’ha d’incorporar a la majoria de diagnòstics diferencials clínics i radiològics. La COVID-19 pot causar símptomes neurològics persistents i invalidants.

Referència de l’estudi:

Neurological presentations of COVID-19: Findings from the Spanish Society of Neurology neuroCOVID-19 registry.

D. García-Azorín, MJ. Abenza Abildúa, M.E. Erro Aguirre, S. Fernández Fernández, JC. García Moncó, C. Guijarro-Castro, M. González Platas, F. Romero Delgado, JM. Láinez Andrés, D. Ezpeleta, Spanish neuroCOVID registry group (Iago Payo Froiz) 

J Neurol Sci. 2021 Apr 15;423:117283. doi: 10.1016/j.jns.2020.117283.