Saltar al contenido

Creació d’un banc d’ADN i d’ARN: una realitat al Biobanc del Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Fruit de la subvenció nominativa del Ministeri de Ciència i Innovació a la Fundació Dr. Ferran per al pla de millora del Biobanc HTVC, s’ha aconseguit iniciar la creació d’un nou banc d’ADN i d’ARN d’interès científic i assistencial a les Terres de l’Ebre. El material genètic ha estat obtingut a partir de mostres parafinades de cèrvix, mama i ganglis axil·lars.

A part de finançar el material fungible necessari per a realitzar l’extracció de material genètic, aquesta subvenció ha permès contractar durant 6 mesos Noèlia Gallardo Borràs, tècnica molecular, graduada en Biologia i màster en Biotecnologia Molecular. A més a més, també s’ha contractat la tècnica de laboratori Maria Araceli Fàbrega Marcos. Totes dues han desenvolupat els protocols i la posada a punt de les tècniques d’extraccions estandarditzades d’ADN i d’ARN a partir de mostres parafinades.

D’aquesta manera s’ha aconseguit que, a dia d’avui, el Biobanc HTVC compti amb material genètic extret de mostres de cèrvix, cosa que permetrà detectar la presència del VPH d’alt i de baix risc en aquestes biòpsies. Així mateix, el Servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC ha proporcionat també biòpsies de carcinoma de mama i de ganglis axil·lars dels quals s’ha extret l’ADN i l’ARN per a futurs estudis.

D’altra banda, amb aquest nou servei que s’ha incorporat al Biobanc HTVC, tots els investigadors de les Terres de l’Ebre disposaran d’ADN i d’ARN per als seus projectes i estudis genètics i moleculars, cosa que incrementa el nivell de competitivitat i la capacitat de producció científica.

Tot plegat, un nou pas per a impulsar la recerca en salut a les Terres de l’Ebre, objectiu primordial de la FF.