Saltar al contenido

Nou programa de detecció de fibril·lació auricular amb marcadors sanguinis i dispositius portàtils

Investigadors del grup de Recerca EBRICTUS i del servei de cardiologia de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta van participar en la publicació de dos estudis que van avaluar la combinació de marcadors sanguinis, dispositius portàtils de detecció de ritme portàtils i monitoratge Holter a llarg termini en la nostra comunitat.

La fibril·lació auricular augmenta el risc d’accident cerebrovascular isquèmic en individus asimptomàtics i pot ser la causa subjacent de molts accidents cerebrovasculars sense etiologia (causa concreta). El projecte AFRICAT va permetre el desenvolupament d’un programa de detecció de fibril·lació auricular a través de la combinació de marcadors sanguinis, dispositius de detecció de ritme amb dispositius portàtils i monitoratge Holter a llarg termini en la nostra comunitat.

Aquests estudis van permetre validar l’ús d’un biomarcador d’insuficiència cardíaca (NT-proBNP) i identificar nous biomarcadors sanguinis associats amb la fibril·lació auricular.

La combinació d’aquests biomarcadors juntament amb la utilització de dispositius de detecció de ritme i períodes curts de monitoratge entre pacients d’alt risc podria ser útil en les estratègies de detecció de fibril·lació auricular en atenció primària i també per a buscar fibril·lació auricular després d’un accident cerebrovascular en absència d’etiologia.

Referència dels estudis:

Blood-Based Biomarkers to Search for Atrial Fibrillation in High-Risk Asymptomatic Individuals and Cryptogenic Stroke Patients.

Palà E, Bustamante A, Pagola J, Juega J, Francisco-Pascual J, Penalba A, Rodriguez M, De Lera Alfonso M, Arenillas JF, Cabezas JA, Pérez-Sánchez S, Moniche F, de Torres R, González-Alujas T, Clúa-Espuny JL, Ballesta-Ors J, Ribas D, Acosta J, Pedrote A, Gonzalez-Loyola F, Gentile Lorente D, Ángel Muñoz M, Molina CA, Montaner J.

Front Cardiovasc Med. 2022 Jul 4;9:908053. doi: 10.3389/fcvm.2022.908053.


Blood-biomarkers and devices for atrial fibrillation screening: Lessons learned from the AFRICAT (Atrial Fibrillation Research In CATalonia) study.

Palà E, Bustamante A, Clúa-Espuny JL, Acosta J, González-Loyola F, Santos SD, Ribas-Segui D, Ballesta-Ors J, Penalba A, Giralt M, Lechuga-Duran I, Gentille-Lorente D, Pedrote A, Muñoz MÁ, Montaner J.

PLoS One. 2022 Aug 23;17(8):e0273571. doi: 10.1371/journal.pone.0273571.