Saltar al contenido

Nivells baixos de HDL i alts de triglicèrids prediuen la gravetat de la COVID-19

Una investigadora del servei d’Endocrinologia de l’HTVC ha participat en un estudi sobre el perfil lipídic com a marcador predictiu de la gravetat de la COVID-19. L’estudi titulat «Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity» s’ha publicat a la revista Scientific Reports.

Els lípids són crucials en el procés d’infecció. Segons estudis de models animals, el colesterol intracel·lular pot augmentar la infectivitat cel·lular del SARS-CoV-2. 

L’enfocament clínic estàndard per avaluar les alteracions del metabolisme dels lípids es basa en la mesura del colesterol en diverses partícules de lipoproteïnes i els nivells de triglicèrids. Tanmateix la significació clínica del perfil lipídic plasmàtic durant la COVID-19 no s’ha avaluat amb rigor.

Per tant, el present estudi tenia com a objectiu determinar la variació del perfil lipídic a causa de la COVID-19 i la seva associació amb la gravetat de la malaltia.

En aquest estudi transversal observacional hi ha inclòs 1411 pacients hospitalitzats amb COVID-19 i un perfil lipídic estàndard disponible prèviament (n= 1305) o durant l’hospitalització (n= 297). Es va analitzar la utilitat del colesterol sèric total, LDL, no HDL i HDL per a predir el pronòstic de COVID-19 (sever versus lleu).

Els pacients amb evolució greu de la COVID-19 tenien un colesterol HDL més baix i nivells més alts de triglicèrids abans de la infecció. El perfil de lípids mesurat durant l’hospitalització també va mostrar que un resultat sever es va associar amb nivells més baixos de colesterol HDL i triglicèrids més alts. Les concentracions de colesterol HDL i triglicèrids es van correlacionar amb els nivells de ferritina i dímer-D, però no amb els nivells de proteïna C-reactiva. La presència de dislipèmia aterogènica durant la infecció es va associar amb un pitjor pronòstic de la infecció per COVID-19. 

En conclusió, el colesterol HDL baix i les concentracions altes de triglicèrids mesurats abans o durant l’hospitalització són fortes predictors d’un curs sever de la malaltia. El perfil lipídic ha de considerar-se com un marcador sensible d’inflamació i ha de mesurar-se en pacients amb COVID-19.

Referència de l’estudi:

Low HDL and high triglycerides predict COVID-19 severity.

Lluís Masana, Eudald Correig, Daiana Ibarretxe, Eva Anoro, Juan Antonio Arroyo, Carlos Jericó, Carolina Guerrero, Marcel·la Miret, Silvia Näf, Anna Pardo, Verónica Perea, Rosa Pérez-Bernalte, Núria Plana, Rafael Ramírez-Montesinos, Meritxell Royuela, Cristina Soler, Maria Urquizu-Padilla, Alberto Zamora, Juan Pedro-Botet, STACOV-XULA research group.

Sci Rep. 2021 Mar 30;11(1):7217. doi: 10.1038/s41598-021-86747-5.