Saltar al contenido

El servei de neurologia de l’HTVC participa en estudis per conèixer l’evolució de la malaltia en pacients amb Parkinson

Un membre del servei de Neurologia de l’HTVC participa en diferents estudis del projecte COPPADIS que té com a objectius conèixer l’evolució de la malaltia en els pacients amb Parkinson i identificar marcadors que permetin predir el desenvolupament de diferents complicacions amb intenció de poder, en el futur, identificar-les precoçment i tractar-les adequadament per a millorar la qualitat de vida els pacients.

En el primer estudi s’ha estudiat els factors de risc d’hospitalització en la malaltia de Parkinson i també les intervencions per a reduir l’hospitalització aguda d’aquests malalts. Els resultats han detectat les caigudes com factor predictor independent d’hospitalització aguda en aquests pacients.

En el segon estudi s’ha estudiat els estadis clínics que permetin conèixer el curs d’aquesta malaltia degenerativa. Es va analitzar si una escala que combina l’etapa motora i la càrrega de símptomes no motors proporcionen una informació sobre la discapacitat i la qualitat de vida del pacient respecte a un estadi clínic definit.

En el tercer estudi es va estudiar els dèficits cognitius primerencs en la malaltia de Parkinson sense demència mitjançant mesures de ressonància magnètica estructural.

Referència del primer estudi:

Falls Predict Acute Hospitalization in Parkinson’s Disease. 

Santos García D, de Deus Fonticoba T, Cores C, Castro ES, Hernández Vara J, Jesús S, Mir P, Cosgaya M, Martí MJ, Pastor P, Cabo I, Seijo M, Legarda I, Vives B, Caballol N, Rúiz Martínez J, Croitoru I, Cubo E, Miranda J, Alonso Losada MG, Labandeira C, López Ariztegui N, Morales-Casado M, González Aramburu I, Infante J, Escalante S, Bernardo N, Blázquez Estrada M, Menéndez González M, Caldentey JG, Borrué C, Vela L, Catalán MJ, Gómez Mayordomo V, Kurtis M, Prieto C, Ordás C, Nogueira V, López Manzanares L, Ávila Rivera MA, Puente V, García Moreno JM, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Carrillo Padilla F, Carlos Martínez Castrillo J, Sánchez Alonso P, Gastón I, Kulisevsky J, Valero C, de Fábregues O, González Ardura J, López Díaz LM, Martinez-Martin P; COPPADIS Study Group.

J Parkinsons Dis. 2021 Apr 7. doi: 10.3233/JPD-212539. Online ahead of print.

Referència del segon estudi:

Staging Parkinson’s Disease Combining Motor and Nonmotor Symptoms Correlates with Disability and Quality of Life.

Santos García D, De Deus Fonticoba T, Paz González JM, Cores Bartolomé C, Valdés Aymerich L, Muñoz Enríquez JG, Suárez E, Jesús S, Aguilar M, Pastor P, Planellas LL, Cosgaya M, García Caldentey J, Caballol N, Legarda I, Hernández Vara J, Cabo I, López Manzanares L, González Aramburu I, Ávila Rivera MA, Catalán MJ, Nogueira V, Puente V, García Moreno JM, Borrué C, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Vela L, Escalante S, Cubo E, Carrillo Padilla F, Martínez Castrillo JC, Sánchez Alonso P, Alonso Losada MG, López Ariztegui N, Gastón I, Kulisevsky J, Blázquez Estrada M, Seijo M, Rúiz Martínez J, Valero C, Kurtis M, de Fábregues O, González Ardura J, Ordás C, López Díaz L, Mir P, Martinez-Martin P, Coppadis Study Group.

Parkinsons Dis. 2021 May 13;2021:8871549. doi: 10.1155/2021/8871549. eCollection 2021.

Referència del tercer estudi:

In vivo cholinergic basal forebrain degeneration and cognition in Parkinson’s disease: Imaging results from the COPPADIS study.

Grothe MJ, Labrador-Espinosa MA, Jesús S, Macías-García D, Adarmes-Gómez A, Carrillo F, Camacho EI, Franco-Rosado P, Lora FR, Martín-Rodríguez JF, Barberá MA, Pastor P, Escalante Arroyo S, Vila BS, Foraster AC, Martínez JR, Padilla FC, Morlans MP, Aramburu IG, Ceberio JI, Vara JH, de Fábregues-Boixar O, de Deus Fonticoba T, Pascual-Sedano B; COPPADIS Study Group, Kulisevsky J, Martínez-Martín P, Santos-García D, Mir P.

Parkinsonism Relat Disord. 2021 May 31;88:68-75. doi: 10.1016/j.parkreldis.2021.05.027. PMID: 34144230