Saltar al contenido

Estratègies de vacunació enfront de la COVID-19 cap a les persones que viuen amb VIH en Catalunya

Un investigador del servei de medicina interna de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta ha participat en un estudi sobre la cobertura de vacunació contra el SARS-CoV-2 en persones que viuen amb el VIH a Catalunya.

Les persones que viuen amb el VIH tenen prioritat per a la vacunació contra el SARS-CoV-2 a causa de la seva vulnerabilitat a la COVID-19 greu. Per tant, la vigilància epidemiològica de la cobertura de vacunació i la identificació oportuna d’aquestes persones subòptimament vacunades és vital.

Les persones incloses en aquest estudi provenen de la cohort PISCIS que és un estudi que segueix a les persones de més de 16 anys que viuen amb el VIH i que rebent atenció en 16 hospitals col·laboradors de Catalunya. La cohort PISCIS, que es va iniciar en 1998, inclou al voltant del 80% de totes les persones que viuen amb el VIH a Catalunya. El període d’aquest estudi va ser entre el 27 de desembre de 2020, dia en què es va començar el Programa Nacional de Vacunació a Espanya, i l’11 de juliol de 2021. En aquest estudi, només es van incloure pacients que estaven en seguiment clínic (pacients que havien utilitzat el sistema de salut pública en els últims 18 mesos).

Els resultats revelen que la majoria (66,6%) de les persones que viuen amb el VIH havien rebut almenys una dosi d’una vacuna contra el SARS-CoV-2 a partir de l’11 de juliol de 2021 i es va observar un diagnòstic significativament menor de SARS-CoV-2, hospitalitzacions associades i morts entre les persones vacunades en comparació amb les no vacunades, la qual cosa reflecteix el que va succeir en la població general.

No obstant això, l’origen no espanyol, un recompte de cèl·lules CD4 >200 cèl·lules per μL, l’ARN-VIH plasmàtic detectable i un diagnòstic previ de SARS-CoV-2 es van associar amb una menor cobertura de vacunació, la qual cosa suggereix que les estratègies de vacunació cap a les persones que viuen amb VIH s’han impulsat per criteris generals i no tenint en compte factors de vulnerabilitat específics d’aquestes persones.

Referència de l’estudi:

SARS-CoV-2 Vaccination Coverage and Factors Associated with Low Uptake in a Cohort of People Living with HIV

Nomah DK, Llibre JM, Díaz Y, Moreno S, Aceiton J, Bruguera A, Gutiérrez-Macià M, Imaz A, Suanzes P, Navarro G, Orti A, Miro JM, Casabona J, Reyes-Urueña J, The Piscis Study Group.

Microorganisms. 2022 Aug 18;10(8):1666. doi: 10.3390/microorganisms10081666.