Saltar al contenido

Estudi comparatiu de dues eines habituals per al diagnòstic d’embòlia pulmonar aguda

Un investigador de la línia de recerca translacional en malalties hematològiques de TE ha participat en un estudi on es va comparar dues eines habituals per al diagnòstic d’embòlia pulmonar aguda. L’estudi es va publicar a la revista Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

Les dades actuals sobre la utilització de la gammagrafia de ventilació/perfusió (V/Q) i l’angiografia pulmonar amb tomografia computada (CTPA), dues eines habituals per al diagnòstic d’embòlia pulmonar aguda, són limitades.

En aquest estudi s’ha utilitzat les dades de pacients diagnosticats d’embòlia pulmonar aguda mitjançant una de les dues tècniques del 2007 al 2019.

Els resultats de l’estudi van mostrar que l’ús de V/Q per al diagnòstic d’embòlia pulmonar va disminuir amb el temps, però encara té un paper important en situacions específiques amb influència de factors relacionats amb el pacient, la institució i la logística. S’han d’avaluar els recursos locals i regionals per millorar l’accessibilitat V/Q del que podria beneficiar aquesta població.

Referència de l’estudi:

Ventilation/perfusion (V/Q) scanning in contemporary patients with pulmonary embolism: utilization rates and predictors of use in a multinational study.

Mora D, Nieto JA, Mateo J, Bikdeli B, Barco S, Trujillo Santos J, Soler S, Font L, Bosevski M, Monreal MBonnefoy PB, Prevot N, Mehdipoor G, Sanchez A, Lima J, Font L, Gil-Díaz A, Llamas P, Aibar J, Bikdeli B, Bertoletti L, Monreal M; And RIETE investigators..

TJ Thromb Thrombolysis. 2021 Oct 5. doi: 10.1007/s11239-021-02579-0.