Saltar al contenido

Resultats d’un estudi pilot de la simptomatologia de la síndrome de fibromiàlgia en homes

Membres de la unitat de suport a la recerca de l’IDIAP i d’atenció primària de Terres de l’Ebre han participat en un estudi pilot sobre la simptomatologia de la síndrome de fibromiàlgia en homes.

La síndrome de fibromiàlgia es caracteritza pel dolor musculoesquelètic crònic generalitzat, la fatiga i la pertorbació del son, així com els símptomes cognitius, somàtics i altres. La majoria de les persones afectades per la síndrome de fibromiàlgia són dones, i els estudis que analitzen aquesta malaltia en els homes són escassos.

En aquest estudi pilot, s’ha estudiat els símptomes físics i psicològics de la síndrome de fibromiàlgia en els homes, analitzem els possibles efectes secundaris de les teràpies farmacològiques, i explorant l’impacte de la malaltia en diferents grups de classificació d’acord amb les variables sociodemogràfiques.

Es van administrar qüestionaris estructurats a 23 homes afectats per la síndrome de fibromiàlgia . L’edat mitjana dels participants era de 51,7 anys i els fàrmacs més comuns utilitzats eren antidepressius i anxiolítics (86,9%), seguits de fàrmacs antiinflamatoris no esteroidals (82,6%) i opioides (60,9%). El nivell actual de dolor era alt, mentre que la salut percebuda i la satisfacció amb els tractaments farmacològics eren baixos.

El dolor i la fatiga eren els símptomes més sovint esmentats pels participants. Altres símptomes importants eren l’ansietat, la depressió i la memòria i els trastorns del son. El consum d’opioides causa més símptomes no desitjats com la somnolència i la dependència, la qual cosa dificulta que els pacients duguin a terme activitats quotidianes bàsiques.

Els primers resultats d’aquest estudi pilot demostren que és extremadament important continuar investigant aquest tema i que pot ser especialment útil en els camps d’atenció sanitària pública o comunitària per ajudar a impulsar la visibilitat i el reconeixement dels pacients masculins de la síndrome de fibromiàlgia.

Referència de l’estudi:

Symptomatology of Fibromyalgia Syndrome in Men: A Mixed-Method Pilot Study.

Ruschak I, Toussaint L, Rosselló L, Aguilar Martín C, Fernández-Sáez J, Montesó-Curto P.

Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb 2;19(3):1724. doi: 10.3390/ijerph19031724.