Saltar al contenido

Estudi sobre la ventilació mecànica invasiva en posició de decúbit pron prolongada durant la pandèmia per COVID-19.

Investigadors de la unitat de medicina intensiva (UCI) de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) han publicat els resultats d’un estudi sobre la ventilació mecànica invasiva en posició de decúbit pron prolongada durant la pandèmia per COVID-19.

La posició decúbit pron és la posició corporal en què la persona es troba plana amb el pit cap avall i l’esquena cap amunt. Fins ara la ventilació mecànica invasiva en decúbit pron amb sessions de 16 h ha demostrat disminuir la mortalitat en pacients amb síndrome de destres respiratori agut, moderat i/o greu.

Malgrat que la utilització d’aquesta tècnica en la pràctica clínica habitual és menor de la recomanada i menys del 50% dels pacients amb indicació reben aquesta tècnica, la seva utilització durant la pandèmia per COVID-19 ha aconseguit taxes superiors al 80%. No obstant això, desconeixem si un nombre superior d’hores en decúbit pron podria incrementar el benefici de la tècnica. A més és un procediment complex que precisa temps i personal experimentat i que no està exempt de riscos.

Durant la pandèmia per COVID-19 els professionals sanitaris han estat sotmesos a una gran sobrecàrrega de treball amb un nivell d’esgotament físic i estrès emocional elevats. A aquest context cal afegir la inexperiència en la pràctica de la tècnica de pronació per part del personal que ha reforçat els serveis de medicina intensiva.

Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i disminuir el risc de complicacions, alguns centres van optar per crear equips dedicats específicament a realitzar el procediment. En l’UCI de l’HTVC s’ha optat per realitzar sessions de decúbit pron de fins a 48 h de durada en comptes de les recomanades 16 h diàries, amb la finalitat de disminuir el nombre total de canvis de posició.

En aquest estudi es descriu l’experiència de l’UCI amb 17 pacients consecutius ingressats per COVID-19 i de destres respiratori agut entre març i agost de l’any 2020. L’objectiu de l’estudi ha estat avaluar la viabilitat i la seguretat de la tècnica.

Els resultats sobre aquest petit grup de pacients mostren que la ventilació en decúbit pron prolongat, amb sessions mitjanes de gairebé 48 h, és factible i raonablement segura i pot ser una opció davant nous pics de la pandèmia per a disminuir tant el risc inherent a cada canvi posicional com per a reduir les càrregues de treball del personal assistencial.

Referència de l’estudi:

Invasive mechanical ventilation and prolonged prone position during the COVID-19 pandemic.

P Concha, M Treso-Geira, C Esteve-Sala, C Prades-Berengué, J Domingo-Marco, F Roche-Campo.

Med Intensiva. 2021 Jan 16;S0210-5691(21)00001-2.