Saltar al contenido

Identificació dels principals factors associats a una prescripció d’anticoagulants orals inadequada en la fibril·lació auricular

El grup d’avaluació d’intervencions en atenció primària (GAVINA) de les Terres de L’Ebre ha publicat els resultats de l’estudi Fantas-TIC, que analitza l’adequació de la prescripció d’anticoagulants orals en la fibril·lació auricular no valvular en atenció primària a partir del conjunt de dades d’Atenció Primària (món real).

Els anticoagulants orals són el tractament per prevenir l’ictus en la fibril·lació auricular. L’elecció del tractament anticoagulant en fibril·lació auricular no valvular s’ha d’individualitzar, tenint en compte les directrius actuals.

En aquest estudi transversal, es van obtenir les dades de la base de dades del Sistema per a la Millora de la Recerca en Atenció Primària (SIDIAP). Aquesta base de dades abastava 60.978 pacients amb fibril·lació auricular no valvular de 287 centres d’Atenció Primària tractats amb anticoagulants orals el 2018.

En total, 41.430 (68%) van ser tractats amb antagonistes de la vitamina K i 19.548 (32%) amb anticoagulants orals d’acció directa. Es va estimar que la prescripció inadequada era del 36,0% i del 67,6%, respectivament. La majoria de la insuficiència dels anticoagulants orals d’acció directa (77,3%) es deu al fet que es prescrivia com a anticoagulant de primera línia quan no hi havia antecedents d’esdeveniments tromboembòlics ni hemorràgies intracranials. Un total del 22,1% no tenia valors estimats de la taxa de filtració glomerular. Les causes més freqüents de prescripció de la vitamina K inadequada van ser un mal control del temps en el rang terapèutic (98,8%) i dels esdeveniments tromboembòlics o hemorràgia intracranial (2,2%).

En conclusió es va observar una adequació deficient als criteris actuals, sent una insuficiència superior en els anticoagulants orals d’acció directa que en els de la vitamina K. El temps en el rang terapèutic i els esdeveniments tromboembòlics o hemorràgia intracranial s’han de calcular de manera rutinària als registres electrònics de salut per facilitar la presa de decisions i la seguretat del pacient.

Referència de l’estudi:

Oral Anticoagulant Adequacy in Non-Valvular Atrial Fibrillation in Primary Care: A Cross-Sectional Study Using Real-World Data (Fantas-TIC Study)

M Rosa Dalmau Llorca, Carina Aguilar Martín, Noèlia Carrasco-Querol, Zojaina Hernández Rojas, Emma Forcadell Drago, Dolores Rodríguez Cumplido, Josep M Pepió Vilaubí, Elisabet Castro Blanco, Alessandra Q Gonçalves, José Fernández-Sáez.

Int J Environ Res Public Health. 2021 Feb 24;18(5):2244. doi: 10.3390/ijerph18052244.