Saltar al contenido

Integració d’una nova eina digital en atenció primària per la detecció de malalties infeccioses en població migrant

Investigadors de la Unitat de Suport a la Recerca (IDIAPJGol) i de la Unitat Docent de Medicina de Família i Comunitària de Terres de l’Ebre han participat en un estudi que ha avaluat l’efectivitat d’una nova eina digital (IS-MiHealth) integrada en el sistema de registre electrònic dels centres d’atenció primària de Catalunya per a la detecció de malalties infeccioses en la població migrant. Aquest assaig pilot controlat aleatoritzat s’ha publicat a la revista Journal of Travel Medicine.

L’eina digital IS-MiHealth ofereix recomanacions específiques als professionals de la salut per a la detecció d’infeccions múltiples, que inclouen VIH, hepatitis B i C, tuberculosi activa, malaltia de Chagas, estrongiloidiasis i esquistosomiasis, segons les característiques del pacient (incloses les variables de país d’origen, edat, sexe).

Es va implementar un assaig pilot de març a desembre de 2018, on vuit centres d’atenció primària a Catalunya van ser assignats aleatòriament al grup d’intervenció amb l’ús de l’eina digital per al cribratge o al grup control per a l’atenció de rutina.

Els 15.780 migrants registrats en els 8 centres van tenir almenys una visita durant el període d’intervenció (març a desembre de 2018), dels quals 14.598 (92,51%) van complir els criteris per a ser avaluats per a almenys una infecció.

210 individus del grup d’intervenció van tenir nous diagnòstics en comparació del 113 indivídues del grup control (2,57% versus 1,49%, respectivament). Els centres d’intervenció van elevar la seva taxa de diagnòstic mensual general a 5,80 diagnòstics addicionals en comparació amb els centres de control. Aquest augment mensual en el diagnòstic en els centres d’intervenció també es va observar si considerem tots els casos de VIH, hepatitis B i C i Tuberculosi activa i també es va observar per al grup d’infeccions parasitàries (malaltia de Chagas, estrongiloidiasis i esquistosomiasis).

En resum, en aquest estudi pilot l’eina IS-MiHealth va augmentar la taxa de detecció i el rendiment diagnòstic d’infeccions clau en migrants en un entorn d’atenció primària basat en la població. Es requereixen més proves i desenvolupament d’aquesta nova eina en assajos més grans i en altres països.

Referència de l’estudi:

Improving the detection of infectious diseases in at-risk migrants with an innovative integrated multi-infection screening digital decision support tool (IS-MiHealth) in primary care: A pilot cluster-randomized controlled trial  

JE Sequeira-Aymar, A Cruz , M Serra-Burriel, X di Lollo , A Queiroga Gonçalves, L Camps-Vilà , MM Monclus-Gonzalez , EM Revuelta-Muñoz , N Busquet-Solé, S Sarriegui-Domínguez , A Casellas , MR Dalmau Llorca , C Aguilar-Martín, C Jacques-Aviñó, S Hargreaves , A Requena-Méndez

J Travel Med. 2021 Jul 6;taab100. doi: 10.1093/jtm/taab100.