Saltar al contenido

Intervenció multicomponent com a estratègia de tractament per reforçar la pràctica habitual en fibromiàlgia

La Unitat de Suport a la Recerca Terres de l’Ebre conjuntament amb la Unitat d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central Terres de l’Ebre han publicat els resultats de l’estudi sobre l’anàlisi d’una intervenció multicomponent per a la síndrome de fibromiàlgia en atenció primària. 

L’objectiu d’aquest estudi és d’avaluar les experiències i valoracions dels pacients amb fibromiàlgia sobre un programa d’intervenció multidisciplinària, a l’atenció primària de Catalunya, pel que fa al seu format i continguts, beneficis i impacte en la salut a curt i llarg termini.

Es van dur a terme dos grups de discussió al febrer i el juliol de 2020. La mostra heterogènia proposada va incloure 19 pacients amb fibromiàlgia que van assistir a un programa multicomponent i es va fer una anàlisi temàtica sobre les paraules textuals.

En general, els pacients van valorar el programa com una experiència positiva pel seu enfocament holístic, beneficis per a la salut, alleujament del patiment, efecte grupal i promoció de la legitimitat de la fibromiàlgia. S’han detectat aspectes millorables centrats en l’ampliació del termini, la inclusió dels familiars com a beneficiaris, l’aprofundiment dels continguts temàtics i l’accés regular a aquest servei assistencial. A més, es va considerar factible la incorporació de la intervenció a l’atenció clínica habitual.

El programa va complir les expectatives dels usuaris i es va mostrar prometedor com a estratègia de tractament per reforçar la pràctica habitual.

Referència de l’estudi:

Patients’ appraisals about a multicomponent intervention for fibromyalgia syndrome in primary care: a focus group study.

Arfuch VM, Aguilar Martín C, Berenguera A, Caballol Angelats R, Carrasco-Querol N, González Arfuch VM, Queiroga Gonçalves A, Caballol Angelats R, Aguilar Martín C, Carrasco-Querol N, Sancho Sol MC, González Serra G, Fusté Anguera I, Berenguera A.

Int J Qual Stud Health Well-being. 2021 Dec;16(1):2005760. doi: 10.1080/17482631.2021.2005760.