Saltar al contenido

Investigadors de les Terres de l’Ebre participan en unas publicaciones del projecte CIBERESUCICOVID

Investigadors de diferents serveis de l’hospital de Tortosa han participat en publicacions del projecte CIBERUCIVODID, un projecte estratègic per una millor comprensió i maneig clínic de la COVID-19 en pacients crítics.

En aquesta primera publicació es va presentar la metodologia d’un gran estudi multicèntric per determinar els resultats a curt i llarg termini en pacients amb COVID-19 admesos en més de 50 UIC espanyols.

Referència de l’estudi:

Methodology of a Large Multicenter Observational Study of Patients with COVID-19 in Spanish Intensive Care Units.

Torres A, Motos A, Ceccato A, Bermejo-Martin J, de Gonzalo-Calvo D, Pérez R, Barroso M, Pascual IZ, Gonzalez J, Fernández-Barat L, Ferrer R, Riera J, García-Gasulla D, Peñuelas O, Lorente JÁ, Almansa R, Menéndez R, Kiarostami K, Canseco J, Villar RA, Añón JM, Mariño AB, Barberà C, Barberán J, Ortiz AB, Boado MV, Bustamante-Munguira E, Caballero J, Cantón-Bulnes ML, Pérez CC, Carbonell N, Catalán-González M, de Frutos R, Franco N, Galbán C, Gumucio-Sanguino VD, Torre MDC, Díaz E, Estella Á, Gallego E, Garmendia JLG, Gómez JM, Huerta A, García RNJ, Loza-Vázquez A, Marin-Corral J, Delgado MCM, Gándara AM, Varela IM, Messa JL, Albaiceta GM, Nieto M, Novo MA, Peñasco Y, Pérez-García F, Pozo-Laderas JC, Ricart P, Sagredo V, Sánchez-Miralles Á, Chinesta SS, Serra-Fortuny M, Socias L, Solé-Violan J, Suárez-Sipmann F, Lomas LT, Trenado J, Úbeda A, Valdivia LJ, Vidal P, Barbé F; CIBERESUCICOVID Project (COV20/00110, ISCIII).

Arch Bronconeumol. 2022 Apr;58 Suppl 1:22-31. doi: 10.1016/j.arbres.2022.03.010.

—————————————————————————————

Els resultats d’aquest segon estudi van mostrar que l’administració primerenca de corticoesteroide en pacients amb COVID-19 admesos a l’UCI es pot administrar basant-se en l’edat, la severitat, la inflamació de la base i la ventilació mecànica invasiva.

Referència de l’estudi:

Major candidate variables to guide personalised treatment with steroids in critically ill patients with COVID-19: CIBERESUCICOVID study.

Torres A, Motos A, Cillóniz C, Ceccato A, Fernández-Barat L, Gabarrús A, Bermejo-Martin J, Ferrer R, Riera J, Pérez-Arnal R, García-Gasulla D, Peñuelas O, Lorente JÁ, de Gonzalo-Calvo D, Almansa R, Menéndez R, Palomeque A, Villar RA, Añón JM, Balan Mariño A, Barberà C, Barberán J, Blandino Ortiz A, Boado MV, Bustamante-Munguira E, Caballero J, Cantón-Bulnes ML, Carbajales Pérez C, Carbonell N, Catalán-González M, de Frutos R, Franco N, Galbán C, Gumucio-Sanguino VD, de la Torre MDC, Díaz E, Estella Á, Gallego E, García Garmendia JL, Gómez JM, Huerta A, García RNJ, Loza-Vázquez A, Marin-Corral J, Martin Delgado MC, Martínez de la Gándara A, Martínez Varela I, López Messa J, Albaiceta GM, Nieto M, Novo MA, Peñasco Y, Pérez-García F, Pozo-Laderas JC, Ricart P, Sagredo V, Sánchez-Miralles A, Sancho Chinesta S, Serra-Fortuny M, Socias L, Solé-Violan J, Suarez-Sipmann F, Tamayo Lomas L, Trenado J, Úbeda A, Valdivia LJ, Vidal P, Barbé F; CIBERESUCICOVID Project Investigators.

Intensive Care Med. 2022 Jul;48(7):850-864. doi: 10.1007/s00134-022-06726-w.

————————————————————————————

En el tercer estudi s’ha buscat la relació entre les comorbiditats dels pacients amb COVID-19 admesos a l’UCI i les diferents expressions de complicacions hospitalàries, mortalitat, resposta al tractament i seqüeles per tal d’ajudar els metges en la presa de decisions del dia a dia, inclosa la gestió de les seqüeles COVID-19 posteriors a l’alta.

Referència de l’estudi:

Prognostic implications of comorbidity patterns in critically ill COVID-19 patients: A multicenter, observational study.

Benítez ID, de Batlle J, Torres G, González J, de Gonzalo-Calvo D, Targa ADS, Gort-Paniello C, Moncusí-Moix A, Ceccato A, Fernández-Barat L, Ferrer R, Garcia-Gasulla D, Menéndez R, Motos A, Peñuelas O, Riera J, Bermejo-Martin JF, Peñasco Y, Ricart P, Martin Delgado MC, Aguilera L, Rodríguez A, Boado Varela MV, Suarez-Sipmann F, Pozo-Laderas JC, Solé-Violan J, Nieto M, Novo MA, Barberán J, Amaya Villar R, Garnacho-Montero J, García-Garmendia JL, Gómez JM, Lorente JÁ, Blandino Ortiz A, Tamayo Lomas L, López-Ramos E, Úbeda A, Catalán-González M, Sánchez-Miralles A, Martínez Varela I, Jorge García RN, Franco N, Gumucio-Sanguino VD, Huerta Garcia A, Bustamante-Munguira E, Valdivia LJ, Caballero J, Gallego E, Martínez de la Gándara A, Castellanos-Ortega Á, Trenado J, Marin-Corral J, Albaiceta GM, de la Torre MDC, Loza-Vázquez A, Vidal P, Lopez Messa J, Añón JM, Carbajales Pérez C, Sagredo V, Bofill N, Carbonell N, Socias L, Barberà C, Estella A, Valledor Mendez M, Diaz E, López Lago A, Torres A, Barbé F; CIBERESUCICOVID Project (COV20/00110, ISCIII).

Lancet Reg Health Eur. 2022 May 29;18:100422. doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100422.

————————————————————————————

Finalment, en aquesta carta a l’editor, els autors subratllen l’existència de pacients COVID-19 greu en la població totalment vacunada que requereix l’admissió de l’UCI, especialment en aquells amb estat immunocompromès i altres comorbiditats. Les intervencions per millorar la resposta de la vacuna podrien ser necessàries en aquesta població.

Referència de l’estudi:

Higher frequency of comorbidities in fully vaccinated patients admitted to the ICU due to severe COVID-19: a prospective, multicentre, observational study.

Motos A, López-Gavín A, Riera J, Ceccato A, Fernández-Barat L, Bermejo-Martin JF, Ferrer R, de Gonzalo-Calvo D, Menéndez R, Pérez-Arnal R, García-Gasulla D, Rodriguez A, Peñuelas O, Lorente JÁ, Almansa R, Gabarrus A, Marin-Corral J, Ricart P, Roche-Campo F, Sancho Chinesta S, Socias L, Barbé F, Torres A; CIBERESUCICOVID Project (COV20/00110, ISCIII).

Eur Respir J. 2022 Feb 10;59(2):2102275. doi: 10.1183/13993003.02275-2021.