Saltar al contenido

Investigadors del servei de neurologia de l’HTVC participen en nous publicacions sobre la malaltia de Parkinson i l’ictus

Diferents membres del servei de Neurologia de l’hospital de Tortosa Verge de la Cinta han participat en una sèrie d’estudis relacionats amb la malaltia de Parkinson (estudi COPPADIS) i l’ictus (estudi Stroke-Chip i  el Catalan Stroke Code and Reperfusion (Cat-SCR) Consortium).

En el primer estudi s’han analitzat els canvis cognitius observats en pacients amb malaltia de Parkinson i controls d’una cohort espanyola en relació amb la presència o no de restrenyiment. Els resultats van mostrar que el restrenyiment s’associa amb un deteriorament cognitiu en aquests pacients, però no en els controls.

Referència de l’estudi:

Constipation Predicts Cognitive Decline in Parkinson’s Disease: Results from the COPPADIS Cohort at 2-Year Follow-up and Comparison with a Control Group.

Santos García D, García Roca L, de Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, Naya Ríos L, Canfield H, Paz González JM, Martínez Miró C, Jesús S, Aguilar M, Pastor P, Planellas L, Cosgaya M, García Caldentey J, Caballol N, Legarda I, Hernández Vara J, Cabo I, López Manzanares L, González Aramburu I, Ávila Rivera MA, Gómez Mayordomo V, Nogueira V, Puente V, Dotor García-Soto J, Borrué C, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Vela L, Escalante S, Cubo E, Carrillo Padilla F, Martínez Castrillo JC, Sánchez Alonso P, Alonso Losada MG, López Ariztegui N, Gastón I, Kulisevsky J, Blázquez Estrada M, Seijo M, Rúiz Martínez J, Valero C, Kurtis M, de Fábregues O, González Ardura J, Alonso Redondo R, Ordás C, López Díaz L LM, McAfee D, Martinez-Martin P, Mir P; COPPADIS Study Group.

J Parkinsons Dis. 2021 Sep 30. doi: 10.3233/JPD-212868.

————————————————————–

En aquest estudi s’ha comparat la progressió de la independència en les activitats de la vida diària en pacients amb malaltia de Parkinson versus un grup control, i s’ha estudiat els possibles predictors de progressió de la discapacitat i dependència funcional. Els resultats van mostrar que l’autonomia d’activitat de la vida diària empitjora en pacients amb Parkinson en comparació amb els controls. El deteriorament cognitiu, els problemes de la marxa, la fatiga, els símptomes depressius, la malaltia més avançada i un fenotip sense tremolor són predictors independents de la dependència funcional a curt termini.

Referència de l’estudi:

Predictors of Loss of Functional Independence in Parkinson’s Disease: Results from the COPPADIS Cohort at 2-Year Follow-Up and Comparison with a Control Group.

Santos García D, de Deus Fonticoba T, Cores Bartolomé C, Naya Ríos L, García Roca L, Martínez Miró C, Canfield H, Jesús S, Aguilar M, Pastor P, Cosgaya M, García Caldentey J, Caballol N, Legarda I, Hernández Vara J, Cabo I, López Manzanares L, González Aramburu I, Ávila Rivera MA, Gómez Mayordomo V, Nogueira V, Puente V, Dotor J, Borrué C, Solano Vila B, Álvarez Sauco M, Vela L, Escalante S, Cubo E, Carrillo Padilla F, Martínez Castrillo JC, Sánchez Alonso P, Alonso Losada MG, López Ariztegui N, Gastón I, Kulisevsky J, Blázquez Estrada M, Seijo M, Rúiz Martínez J, Valero C, Kurtis M, de Fábregues O, González Ardura J, Alonso Redondo R, Ordás C, López Díaz LM, McAfee D, Martinez-Martin P, Mir P, Coppadis Study Group.

Diagnostics (Basel). 2021 Sep 29;11(10):1801. doi: 10.3390/diagnostics11101801.

————————————————————–

La insuficiència cardíaca aguda descompensada i les infeccions del tracte respiratori són complicacions potencialment mortals en pacients que pateixen un ictus durant l’hospitalització.

En aquest estudi es va provar si uns panells de biomarcadors de la sang podrien predir aquestes complicacions aviat després de l’ingrés. Els resultats van mostrar que un panel de tres biomarcadors de la sang (VAP-1, el NT-proBNP i el d-dímer) podrien ser útils per a la predicció precoç de la insuficiència cardíaca aguda descompensada mentre que un altre panel de tres biomarcadors de la sang (IL-6, vWF i el d-dímer) podrien ser útils per a la predicció precoç de les infeccions del tracte respiratori. Estudis futurs haurien d’avaluar la utilitat d’aquests panells davant pacients que pateixen un ictus amb símptomes respiratoris com la dispnea.

Referència de l’estudi:

Blood Biomarker Panels for the Early Prediction of Stroke-Associated Complications.

Faura J, Bustamante A, Reverté S, García-Berrocoso T, Millán M, Castellanos M, Lara-Rodríguez B, Zaragoza J, Ventura O, Hernández-Pérez M, van Eendenburg C, Cardona P, López-Cancio E, Cánovas D, Serena J, Rubiera M, Dávalos A, Montaner J.

J Am Heart Assoc. 2021 Feb;10(5):e018946. doi: 10.1161/JAHA.120.018946.

————————————————————–

A la pràctica del món real, el benefici de la trombectomia mecànica (extracció o fragmentació mecànica del trombe mitjançant la utilització de dispositius i catèters endovasculars) és incert en pacients amb ictus amb perfils de pronòstic basal molt favorables o no. Es va estudiar l’eficàcia de la trombectomia mecànica versus el tractament mèdic estratificant per diferents factors pronòstics basals.

En els 2.588 pacients amb un ictus isquèmic per oclusió de grans vasos estudiats, malgrat els seus pitjors resultats globals, l’impacte de la trombectomia mecànica sobre el tractament mèdic va ser més substancial en pacients amb factors de pronòstic basal més pobres que en pacients amb factors de bon pronòstic.

Referència de l’estudi:

Effectiveness of Thrombectomy in Stroke According to Baseline Prognostic Factors: Inverse Probability of Treatment Weighting Analysis of a Population-Based Registry.

Rudilosso S, Ríos J, Rodríguez A, Gomis M, Vera V, Gómez-Choco M, Renú A, Matos N, Llull L, Purroy F, Amaro S, Terceño M, Obach V, Serena J, Martí-Fàbregas J, Cardona P, Molina C, Rodríguez-Campello A, Cánovas D, Krupinski J, Ustrell X, Torres F, Román LS, Salvat-Plana M, Jiménez-Fàbrega FX, Palomeras E, Catena E, Colom C, Cocho D, Baiges J, Aragones JM, Diaz G, Costa X, Almendros MC, Rybyeba M, Barceló M, Carrión D, Lòpez MN, Sanjurjo E, de la Ossa NP, Urra X, Chamorro Á; Catalan Stroke Code and Reperfusion (Cat-SCR) Consortium.

J Stroke. 2021 Sep;23(3):401-410. doi: 10.5853/jos.2021.00962.