Saltar al contenido

La Fundació Dr. Ferran rep una subvenció per al pla de millora del Biobanc HTVC 


El ministeri de Ciència i Innovació concedeix una subvenció nominativa a la Fundació Dr. Ferran per al pla de millora del Biobanc HTVC.

Les actuacions que es duguin a terme amb càrrec a la subvenció de 50.000 € atorgada a la Fundació Dr. Ferran s’aplicaran a sufragar les despeses per al pla de millora dels Biobanc HTVC durant aquest any 2021.

La utilitat dels biobancs està més enllà de qualsevol dubte i la seva implantació facilita la recerca en càncer, en oncologia de precisió, en malalties rares, en malalties infeccioses i en malalties neurodegeneratives, entre moltes altres. Entre els serveis que ofereixen els biobancs als investigadors està la possibilitat d’extracció d’ADN i ARN per a estudis genètics i moleculars. Els investigadors de les Terres de l’Ebre no són una excepció i requereixen un Biobanc amb capacitat tècnica per al processament de mostres que obtenen amb finalitats de recerca.

L’objectiu d’aquest projecte és l’adquisició de personal i de fungible necessaris per a posar a punta aquestes tècniques i així aconseguir un nou banc d’ADN/ARN humà. Aquestes millores en l’obtenció d’aquest nou tipus de mostres biològiques posaran el Biobanc HTVC al nivell equiparable als Biobancs nacionals i permetran als grups de recerca del territori incrementar el nombre de projectes de recerca realitzats en els centres de salut de Terres de l’Ebre i col·laborar amb altres projectes i centres.

Gràcies a aquesta subvenció es donarà un impuls important a la recerca en salut en les Terres de l’Ebre, objectiu primordial de la Fundació Dr. Ferran.