Saltar al contenido

La resposta immune a la perifèria del tumor primari de càncer de mama no s’associa a la presencia de metàstasi ganglionar

En un estudi previ realitzat pel grup de Patologia Oncològica i Bioinformàtica de l’IISPV a les Terres de l’Ebre és va demostrar que la resposta immune dintre del niu tumoral (tumor primari) però també dels ganglis limfàtics axil·lars que no estan afectats per cèl·lules tumorals (sense metàstasi) té una gran rellevància en la progressió del càncer de mama. Donada la importància d’aquests resultats el grup ha ampliat es seu estudi a la resposta immune a la zona peritumoral, aquella que envolta el tumor però no està formada per cèl·lules tumorals. Aquest estudi ha estat publicat recentment a la revista PeerJ.

La metàstasi als ganglis limfàtics axil·lars al moment del diagnòstic, és a dir, que les cèl·lules cancerígenes mamaries arriben als ganglis i l’envaeixin, és un dels principals indicadors de mal pronòstic per a les pacients amb càncer de mama. En l’estudi presentat es va avaluar si la presència de diferents tipus de cèl·lules immunes a la zona peritumoral del tumor primari es trobaven associades a la presència de ganglis limfàtics amb metàstasis. Aquest estudi representa un dels pocs estudis que s’han publicat mundialment estudiant aquesta relació entre resposta immune i metàstasis als ganglis limfàtics.

Els resultats d’aquest article van demostrar que no hi ha cap associació entre les cèl·lules immunes estudiades a la zona peritumoral dels tumors de mama i la metàstasis als ganglis limfàtics. Les cèl·lules immunes estudiades foren els limfòcits T CD4 i CD8, les cèl·lules T reguladores FOXP3 positives, els macròfags CD83, les cèl·lules natural killers CD57 i les cèl·lules dendrítiques CD21, CD1a, CD123, S100, CD83 i LAMP3. De totes formes, aquests resultats no descarten la possibilitat que altres tipus de cèl·lules immunes puguin estar associades.

Futurs estudis podrien centrar-se en estudiar diferents marcadors de polarització o maduració de les cèl·lules immunes estudiades, ampliar a altres tipus de cèl·lules immunes com per exemple les cèl·lules mieloides immadures així com examinar altres estructures peritumorals.

Referència de l’estudi:

Peritumoral immune infiltrates in primary tumours are not associated with the presence of axillary lymph node metastasis in breast cancer: a retrospective cohort study.

López C, Bosch-Príncep R, Orero G, Fontoura Balagueró L, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, Fernández-Carrobles MDM, Roszkowiak L, Callau Casanova C, Salvadó-Usach MT, Jaén Martínez J, Gibert-Ramos A, Roso-Llorach A, Gras Navarro A, Berenguer-Poblet M, Llobera M, Gil Garcia J, Tomás B, Gestí V, Laine E, Plancoulaine B, Baucells J, Lejeune M.

PeerJ. 2020 Sep 2;8:e9779. doi: 10.7717/peerj.9779.