Saltar al contenido

La Unitat d’Estudis Clínics de l’HTVC publica un estudi sobre el benestar psicològic en estudiants d’infermeria

La Unitat d’Estudis Clínics de l’HTVC ha publicat els resultats d’un estudi transversal multicèntric sobre el benestar psicològic en estudiants d’infermeria. L’estudi s’ha publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

A més de complir amb estrictes estàndards acadèmics, els estudiants d’infermeria han d’adquirir coneixements i habilitats rellevants, i aprendre a desembolicar-se en entorns professionals diferents i, sovint, estressants. Aquestes obligacions podrien afectar greument la seva salut mental.

El propòsit d’aquest estudi va ser examinar l’estat de salut mental dels estudiants d’infermeria de pregrau i factors relacionats. En aquest estudi es va incloure a 1368 estudiants d’infermeria de diferents universitats d’Espanya i Xile, que es va dur a terme durant el curs acadèmic 2018-2019. Hem avaluat els seus nivells d’estrès relacionats amb metodologies d’aprenentatge específiques i hem determinat el seu estat de salut mental utilitzant el Qüestionari de Salut General (GHQ-28).

Els resultats van revelar que com més avançat era el curs, menor era la puntuació total del GHQ-28. L’estrès generat per diferents tipus d’activitats de formació va tenir un efecte significatiu en la puntuació total del GHQ-28.

Aquests resultats suggereixen que l’educació en infermeria podria actuar com a factor protector enfront dels trastorns de salut mental. Encara que una gran càrrega de treball acadèmic podria conduir a nivells més alts d’estrès, en general, sembla que la salut mental és millor en els cursos més avançats que en els anys acadèmics inicials.

Referència de l’estudi:

Psychological Well-Being in Nursing Students: A Multicentric, Cross-Sectional Study. 

Reverté-Villarroya S, Ortega L, Raigal-Aran L, Sauras-Colón E, Ricomà-Muntané R, Ballester-Ferrando D, Rascón-Hernán C, Botigué T, Lavedán A, González-Osorio L, Osorio-Spuler X, Burjalés-Martí MD.

Int J Environ Res Public Health. 2021 Mar 15;18(6):3020. doi: 10.3390/ijerph18063020.