Saltar al contenido

L’oxigenoteràpia d’alt flux mitjançant cànula nasal com a estratègia primària no invasiva en pacients amb COVID-19

Un investigador del servei de medicina intensiva de l’HTVC ha participat en un estudi sobre l’avaluació d’estratègies de suport d’oxigenació no invasiva en pacients amb COVID-19 hospitalitzats a les unitats de vigilància intensiva.

Durant la pandèmia, els pacients amb insuficiència respiratòria ingressats en les unitats de vigilància intensiva, però sense necessitat d’intubació endotraqueal han estat principalment tractats amb estratègies d’oxigenació no invasives. Sota el terme ventilació no invasiva s’inclou les màscares d’oxigen estàndard, l’oxigenoteràpia d’alt flux administrada a través de cànules nasals de gran calibre i les tècniques no invasives de ventilació amb pressió positiva. L’elecció d’usar un tipus de suport d’oxigenació en lloc d’un altre es basa en les recomanacions locals, l’experiència personal i la disponibilitat de dispositius.

Dels 1093 pacients tractats amb una de les tres estratègies d’oxigenació no invasiva independents a l’ingrés en la unitat de vigilància intensiva, el 82% van requerir intubació endotraqueal i el 28% van morir durant l’estada en la unitat de vigilància intensiva. L’oxigenoteràpia d’alt flux per cànula nasal (439 pacients) i la ventilació mecànica no invasiva (101 pacients) es van associar amb una menor taxa d’intubació endotraqueal que les màscares d’oxigen. En comparació amb les màscares d’oxigen, l’oxigenoteràpia d’alt flux mitjançant cànula nasal es va associar amb una menor mortalitat en la unitat de vigilància intensiva.

En pacients amb COVID-19 en estat crític a les unitats de vigilància intensiva i, en absència de dades concloents, l’oxigenoteràpia d’alt flux mitjançant cànula nasal pot ser l’enfocament d’elecció com a estratègia primària de suport d’oxigenació no invasiva.

Referència de l’estudi:

Non-invasive oxygenation support in acutely hypoxemic COVID-19 patients admitted to the ICU: a multicenter observational retrospective study.

Wendel-Garcia PD, Mas A, González-Isern C, Ferrer R, Máñez R, Masclans JR, Sandoval E, Vera P, Trenado J, Fernández R, Sirvent JM, Martínez M, Ibarz M, Garro P, Lopera JL, Bodí M, Yébenes-Reyes JC, Triginer C, Vallverdú I, Baró A, Bodí F, Saludes P, Valencia M, Roche-Campo F, Huerta A, Cambra FJ, Barberà C, Echevarria J, Peñuelas Ó, Mancebo J; UCIsCAT study group.

Crit Care. 2022 Feb 8;26(1):37. doi: 10.1186/s13054-022-03905-5.