Saltar al contenido

Estudi de factors predictius de risc d’hemorràgia intracerebal en pacients crònics complexos a les Terres de l’Ebre

El grup de recerca EBRICTUS de les Terres de l’ebre ha publicat els resultats d’un estudi sobre els factors de risc d’hemorràgia intracerebral  en pacients crònics complexos a les Terres de l’Ebre. Els resultats s’han publicat a la revista BMC Geriatrics.

L’envelliment demogràfic és un fet generalitzat i la proporció d’adults grans amb patologies cròniques, discapacitat i complexitat de les necessitats de salut augmenta ràpidament a tot el món. La incidència d’hemorràgia intracerebral ha augmentat significativament en adults majors que solen presentar múltiples comorbiditats, tot i que s’han detectat algunes peculiaritats en funció del tipus de població estudiada.

En aquest estudi de cohorts multicèntric retrospectiu es va quantificar la incidència d’hemorràgia intracerebral en pacients crònics complexos. Es va identificar un total de 3594 pacients sense antecedents d’episodi d’hemorràgia intracerebral previ que han tingut un seguiment en atenció primària durant 5 anys (de l’1 de gener 2013 al 31 de desembre de 2017).

Es va comparar el grup de pacients que han tingut un episodi d’hemorràgia intracerebral amb el grup de pacients que no han tingut cap durant aquests 5 anys de seguiment. Es van incloure variables demogràfiques, clíniques, funcionals, cognitives i farmacològiques. L’anàlisi dels factors de risc independents d’hemorràgia intracerebral es va estratificar per sexe.

Els resultats van mostrar que el 4,4% dels participants (n=161) van patir un episodi d’hemorràgia intracerebral. L’edat mitjana d’aquests pacients va ser de 87 anys i el 55,9% eren dones. La taxa d’incidència d’hemorràgia intracerebral va ser de 151/10000 anys-persona, sense diferències per sexe. Els pacients que han tingut un episodi d’hemorràgia intracerebral van presentar una prevalença més alta d’hipertensió arterial, hipercolesterolèmia, malalties cardiovasculars i ús de fàrmacs antiplaquetaris en comparació als pacients que no han tingut.

Els factors de risc independents d’hemorràgia intracerebral va ser tindre una de puntuació HAS-BLED ≥3, hipercolesterolèmia i malalties cardiovasculars. El sistema de puntuació HAS-BLED que calcula el risc de sagnat intracranial major va mostrar una sensibilitat elevada i un valor predictiu negatiu.

En conclusió els resultats indiquen que la taxa d’incidència d’hemorràgia intracerebral va ser 5-60 vegades superior en el subgrup de pacients crònics complexos en comparació a la incidència observada en la població de gen gran general. L’ús de la puntuació de risc d’hemorràgia com a escala HAS-BLED podria millorar l’enfocament preventiu de les persones amb major risc d’hemorràgia intracerebral.

Referència de l’estudi:

Complex chronic patients as an emergent group with high risk of intracerebral haemorrhage: an observational cohort study.

Lorman-Carbó B, Clua-Espuny JL, Muria-Subirats E, Ballesta-Ors J, González-Henares MA, Fernández-Sáez J, Martín-Luján FM; on behalf Ebrictus Research Group.

BMC Geriatr. 2021 Feb 5;21(1):106. doi: 10.1186/s12877-021-02004-4.