Saltar al contenido

Marcadors immunes dels ganglis limfàtics axil·lars negatius com a factors pronòstics de recaiguda en càncer de mama

El grup de recerca en Patologia Oncològica i Bioinformàtica va publicar un quart article sobre el paper de la resposta immune present en els ganglis limfàtic axil·lars sense metàstasi en la supervivència i la recaiguda de les pacients amb càncer de mama.

En aquest quart estudi es va investigar l’associació de les variables clínic-patològiques i immunològiques en el tumor primari i en els ganglis limfàtics no metastàtics d’una cohort de pacients amb càncer de mama de subtipus luminal A i triple negatiu amb la supervivència específica al càncer i el temps de progressió de la malaltia o recaiguda.

L’estudi va mostrar que si els nivells de diversos marcadors immunitaris en el tumor primari i els ganglis limfàtics no metastàtics estaven associats amb una pitjor supervivència i temps de progressió, només els marcadors de macròfags (CD68) i de cèl·lules dendrítiques (CD83) presents en els ganglis limfàtics no metastàtics es van confirmar com a factors pronòstics independents per la recaiguda.

Aquests resultats reforcen la importància de l’estudi de la resposta immune en els ganglis limfàtics no metastàtics que podria ser rellevant per a la predicció de l’evolució de les pacients amb càncer de mama.

Referència de l’estudi:

CD68 and CD83 immune populations in non-metastatic axillary lymph nodes are of prognostic value for the survival and relapse of breast cancer patients.

López C, Bosch R, Korzynska A, García-Rojo M, Bueno G, García-Fontgivell JF, Martínez González S, Gras Navarro A, Sauras Colón E, Casanova Ribes J, Roszkowiak L, Mata D, Arenas M, Gómez J, Roso A, Berenguer M, Reverté-Villarroya S, Llobera M, Baucells J, Lejeune M.

Breast Cancer. 2022 Feb 8. doi: 10.1007/s12282-022-01336-2.