Saltar al contenido

Nivells de dímer-D a l’ingrés de pacients COVID-19 i risc de mortalitat hospitalària

Membres del Laboratori Clínic de l’ICS Camp de Tarragona-Terres de l’Ebre van participar en estudi titulat «Nivells harmonitzats de dímer-D a l’ingrés per pronòstic de gravetat de COVID-19: resultats d’un registre multicèntric espanyol (estudi BIOCOVID-Espanya)» que s’ha publicat a la revista Journal of Thrombosis and Thrombolysis.

La coagulopatia és una característica clau de la COVID-19 i s’ha informat que el dímer-D, un fragment de la descomposició dels coàguls en la sang, és un predictor de gravetat. No obstant això, pel fet que els resultats de la prova del dímer-D varien considerablement entre els assajos, resoldre els problemes d’harmonització és fonamental per a traduir les troballes en la pràctica clínica.

Aquest és el primer estudi multicèntric retrospectiu (estudi BIOCOVID) en el qual es va realitzar un enfocament d’harmonització per a assegurar la comparabilitat dels nivells de dímer-D mesurats per diferents assajos. L’objectiu d’aquest estudi va ser d’analitzar el valor dels nivells harmonitzats de dímer-D a l’ingrés per a la predicció de la mortalitat hospitalària en pacients amb COVID-19. La mortalitat intrahospitalària per totes les causes es va definir com a criteri de valoració.

La població de l’estudi va incloure 2663 pacients. La taxa de mortalitat hospitalària va ser del 14,3%. Els nivells elevats de dímer-D a l’ingrés (≥ 0,945 mg/L unitats equivalents de fibrinogen) es van associar amb un major risc de mortalitat hospitalària entre els pacients amb COVID-19, però van tenir un rendiment limitat com a prova de pronòstic.

Referència de l’estudi:

Harmonized D-dimer levels upon admission for prognosis of COVID-19 severity: Results from a Spanish multicenter registry (BIOCOVID-Spain study).

L García de Guadiana-Romualdo, D Morell-García, EJ Favaloro, JA Vílchez, JM Bauça, MJ Alcaide Martín, I Gutiérrez Garcia, P de la Hera Cagigal, J Manuel Egea-Caparrós, S Pérez Sanmartín, JI Gutiérrez Revilla, E Urrechaga, JM Álamo, AM Hernando Holgado, MC Lorenzo-Lozano, M Canalda Campás, MA Juncos Tobarra, C Morales-Indiano, I Vírseda Chamorro, Y Pastor Murcia, L Sahuquillo Frías, L Altimira Queral, E Nuez-Zaragoza, J Adell Ruiz de León, A Ruiz Ripa, P Salas Gómez-Pablos, I Cebreiros López, A Fernández Uriarte, A Larruzea, ML López Yepes, N Sancho-Rodríguez, MC Zamorano Andrés, J Pedregosa Díaz, L Sáenz, C Esparza del Valle, MC Baamonde Calzada, S García Muñoz, M Vera,E Martín Torres, S Sánchez Fdez-Pacheco, L Vicente Gutiérrez, L Jiménez Añón, A Pérez Martínez, A Pons Castillo, R González Tamayo, J Férriz Vivancos, O Rodríguez-Fraga, V Díaz-Brito, V Aguadero, MG García Arévalo, M Arnaldos Carrillo, M González Morales, M Núñez Gárate, C Ruiz Iruela, P Esteban Torrella, M Vila Pérez, C Acevedo Alcaraz, AL Blázquez-Manzanera, A Galán Ortega.

J Thromb Thrombolysis. 2021 Jul 16 : 1–10. doi: 10.1007/s11239-021-02527-y.