Saltar al contenido

Nou model predictiu de la fibril·lació auricular en una població amb diabetis i hipertensió

Un investigador de l’equip d’atenció primària Tortosa 1-Est (grup EBRICTUS) ha participat en un estudi sobre un nou model predictiu de fibril·lació auricular en pacients diabètics  hipertensos. L’article s’ha publicat a la revista European Journal of Clinical Investigation.

Fins ara s’han desenvolupat diverses escales per a identificar als pacients amb alt risc de sofrir fibril·lació auricular. Tanmateix, la seva aplicabilitat en pacients diabètics hipertensos continua sent incerta.

L’objectiu d’aquest estudi ha estat desenvolupar i validar un model diagnòstic predictiu per a calcular el risc de desenvolupar fibril·lació auricular a cinc anys en una població diabètica hipertensa.

La cohort de derivació va estar formada per pacients tant hipertensos com diabètics atesos en qualsevol dels 52 centres d’atenció primària de Barcelona. La cohort de validació procedia dels 11 centres d’atenció primària de Terres de l’Ebre (Catalunya Sud) des de gener de 2013 fins a desembre de 2017.

El conjunt de dades de derivació va comprendre 54 575 pacients. La incidència de la taxa de fibril·lació auricular va ser de 15,3 per 1000 persones/any. El model predictiu a 5 anys va incloure edat, sexe masculí, sobrepès, insuficiència cardíaca, valvulopatia, malaltia vascular perifèrica, malaltia renal crònica, nombre d’antihipertensius, pressió arterial sistòlica i diastòlica, freqüència cardíaca, tromboembolisme, accident cerebrovascular i història prèvia d’infart de miocardi. La discriminació del model va ser bona i el calibratge va ser adequat. En la cohort de validació, la discriminació va ser menor.

En resum, el model prediu amb precisió la fibril·lació auricular futura en una població amb diabetis i hipertensió. La detecció precoç permet prevenir les possibles complicacions derivades d’aquesta malaltia.

Referència de l’estudi:

Predictive model for atrial fibrillation in hypertensive diabetic patients.

R Abellana , F Gonzalez-Loyola, JM Verdu-Rotellar, A Bustamante, E Palà , JL Clua-Espuny, J Montaner, A Pedrote , JL Del Val-Garcia, D Ribas Segui, M Angel Muñoz 

Eur J Clin Invest. 2021 Jun 19;e13633.  doi: 10.1111/eci.13633.