Saltar al contenido

Nous marcadors pronòstics de supervivència en pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans recidivant/refractari

Membres del servei d’Anatomia Patològica de l’HTVC i de la plataforma d’estudis histològics, citològics i de digitalització de l’IISPV han participat en un estudi titulat «Cèl·lules mieloides supressores circulants i cèl·lules T reguladores com a biomarcadors immunològics en limfoma B difús de cèl·lules grans recidivant/refractari: resultats traslacional de l’assaig R2-GDP-GOTEL», publicat a la revista international «Journal for Immunotherapy of Cancer«.

La cerca de marcadors immunològics amb capacitat per a predir el resultat clínic és una prioritat en els limfomes i en el càncer en general. És ben sabut que algunes cèl·lules immunomoduladores, com les cèl·lules mieloides supressores (MDSCs) o les cèl·lules T reguladores (Tregs), són reclutades per tumors, posant en perill la immunovigilància antitumoral.

En aquest treball, s’ha estudiat els nivells sanguinis d’aquestes cèl·lules immunosupressores en pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans recidivant/refractari, abans, als 3 cicles i al final del tractament amb rituximab, gemcitabina, dexametasona, cisplatí (R2-GDP) i lenalidomida com a immunomodulador.

Els resultats van mostrar que la concentració de MDSCs circulants i Tregs va augmentar en tots els pacients en comparació amb un grup de control sa i va disminuir després del tractament sol en els pacients amb major supervivència general (> 24 mesos), aconseguint els nivells del grup sa. Així mateix, el nombre de limfòcits T inhibits que expressen PD-1 va augmentar en la sang perifèrica dels pacients i va disminuir amb el tractament, mentre que els limfòcits T activats van augmentar després de la teràpia en aquells amb una millor supervivència general.

En conclusió, la concentració sanguínia de MDSCs i cèl·lules Tregs poden ser bons marcadors de pronòstic per a la supervivència general després de 2 anys en pacients amb limfoma B difús de cèl·lules grans recidivant/refractari. Aquests resultats apunten a un possible paper d’aquests elements en la immunosupressió d’aquests pacients, segons la valoració dels limfòcits T activats i inhibits circulants, i per tant, poden considerar-se com a dianes terapèutiques en el limfoma B difús de cèl·lules grans.

Referència de l’estudi:

Circulating myeloid-derived suppressor cells and regulatory T cells as immunological biomarkers in refractory/relapsed diffuse large B-cell lymphoma: translational results from the R2-GDP-Gotel Trial

Jiménez-Cortegana C, Palazón-Carrión N, Martin Garcia-Sancho A, Nogales-Fernandez E, Carnicero-González F, Ríos-Herranz E, de la Cruz-Vicente F, Rodríguez-García G, Fernández-Álvarez R, Rueda Dominguez A, Casanova-Espinosa M, Martínez-Banaclocha N, Gumà-Padrò J, Gómez-Codina J, Labrador J, Salar-Silvestre A, Rodriguez-Abreu D, Galvez-Carvajal L, Provencio M, Sánchez-Beato M, Guirado-Risueño M, Espejo-García P, Lejeune M, Álvaro T, Sánchez-Margalet V, de la Cruz-Merino L; Spanish Lymphoma Oncology Group (GOTEL) and the Spanish Group for Immunobiotherapy of Cancer (GÉTICA).

J Immunother Cancer. 2021 Jun;9(6):e002323. doi: 10.1136/jitc-2020-002323.