Saltar al contenido

Oferta de feina en pràctiques de l’IISPV per a l’Hospital de Tortosa per a la plataforma d’estudis histològics i citològics

Oferta de feina en pràctiques de l’IISPV (Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili) per a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per a la plataforma d’estudis histològics, citològics i de digitalització.

Es busca un llicenciat o grau en l’àmbit de les ciències Biomèdiques (biologia, biomedicina, biotecnologia, bioinformàtica, etc.) per treballar a la plataforma d’estudis histològics, citològics i de digitalització de l’IISPV. La plataforma es transversal i de suport a la recerca mitjançant estudis histològics i citològics, que a més facilita estudis immunohistoquímics, immunocitoquímics, d’immunofluorescència, d’hibridació in situ i moleculars. També ofereix la possibilitat de digitalització de les imatges digitals microscòpiques i d’estudis d’anàlisis d’imatge.

Les tasques a realitzar: 

– Gestió de mostres biològiques amb processament preanalític dels teixits i materials citològics, amb realització de fotografies macro i microscòpiques de les peces histològiques, biòpsies i mostres citològiques.

– Digitalització de portaobjectes, etiquetatge i emmagatzematge de les imatges escanejades.- Anàlisi d’imatges digitals mitjançant programes informàtics. Millora o implementació de nous procediments d’anàlisi d’imatge.

– Confecció de bases de dades i anàlisis estadístiques. 

Els requisits imprescindibles:

– Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències biomèdiques (biologia, biomedicina, biotecnologia, bioinformàtica, etc.).

–  Ser beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil;

–  Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; 

Altres aspectes que es tindran en compte seran: 

– Títol del doctorat en l’àmbit de les ciències biomèdiques.

– Coneixements estadístics en SPSS o R.

– Experiència en programes d’anàlisi d’imatges com Image J, FIJI o similars.

– Experiència en escriptura d’articles científics.  

Procediment i termini de sol·licitud: 

Els sol·licitants han d’enviar un curriculum vitae complet i una carta de presentació amb la referència IC28_21 a les següents adreces de correu electrònic: recruitment@iispv.cat i clopezp.ebre.ics@gencat.cat abans del 15 de setembre de 2021. 

Més informació:

https://www.iispv.cat/oferta-de-treball/ic28_21-histological-and-cytological-studies-platform-technician-programa-garantia-juvenil-catalunya/