Saltar al contenido

Publicació del protocol d’un estudi cost-utilitat d’una intervenció multicomponent per a la síndrome de fibromiàlgia

La Unitat de Suport a la Recerca Terres de l’Ebre conjuntament amb la Unitat d’Expertesa en Síndromes de Sensibilització Central Terres de l’Ebre han publicat el protocol d’un estudi sobre l’anàlisi d’una intervenció multicomponent per a la síndrome de fibromiàlgia en atenció primària que es compara a la  pràctica clínica habitual.  El protocol s’ha publicat a la revista BMJ Open.

La síndrome de la fibromiàlgia té un efecte perjudicial sobre la qualitat de vida  i la productivitat, que augmenten considerablement els costos indirectes per a la societat. La important càrrega econòmica derivada de l’ús de la sanitat i, especialment, dels recursos socials és un impuls a la revisió de l’atenció clínica habitual  i a la millora de les estratègies de tractament.

En aquest estudi es durà a terme una avaluació econòmica que compara el cost i els beneficis per a la salut d’un programa d’intervenció multicomponent i de l’atenció clínica habitual de pacients amb fibromiàlgia que assisteixen a centres d’atenció primària de la regió de Sanitària de la Gerència Territorial Terres de l’Ebre.  Aquest estudi està relacionat amb els resultats previs d’un estudi d’assaigs de control aleatori sobre la implementació d’aquest programa d’intervenció (ClinicalTrials.gov: NCT04049006).

L’estratègia de difusió dels resultats inclou publicacions en revistes i presentacions científiques en mitjans locals i nacionals i en conferències acadèmiques.

Referència de l’estudi:

Cost-utility analysis of a multicomponent intervention for fibromyalgia syndrome in primary care versus usual clinical practice: study protocol for an economic evaluation of a randomised control trial.

Arfuch VM, Aguilar Martín C, Berenguera A, Caballol Angelats R, Carrasco-Querol N, González Serra G, Sancho Sol MC, Fusté Anguera I, Fernández Sáez J, Gonçalves AQ, Casajuana M.

BMJ Open. 2021 Feb 5;11(2):e043562. doi: 10.1136/bmjopen-2020-043562.