Saltar al contenido

Publicació del protocol de l’estudi cost-efectivitat dels tractaments anticoagulants orals en la FANV

El grup d’avaluació d’intervencions en atenció primària (GAVINA) de les Terres de L’Ebre ha publicat el protocol d’un estudi, finançat per l’IDIAP Jordi Gol, que analitza el cost del tractament anticoagulant en la fibril·lació auricular no valvular (FANV) dins de l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut. L’objectiu de l’estudi és analitzar la relació cost-efectivitat dels anticoagulants orals indicats per a la prevenció de complicacions tromboembòliques en pacients amb FANV.


La principal novetat i fortalesa de l’estudi és la inclusió de tots els anticoagulants comercialitzats a Espanya, ja que la majoria dels estudis previs s’han realitzat amb l’anticoagulant warfarina. Hi ha molt poca literatura que inclogui l’anticoagulant acenocumarol, que és precisament l’antagonista de la vitamina K més utilitzat al nostre país. D’altra banda, en tractar-se d’un estudi de base poblacional, treballem amb dades de la vida real, sense mostreig ni models de supòsits econòmics. A més, segons la gran part de la literatura revisada en aquest tema, la majoria d’estudis es realitzen amb dades hospitalàries i en contrast, el nostre projecte inclou variables i despeses provinents d’Atenció Primària, que és on es realitzen la majoria de controls dels tractaments anticoagulants orals.


El grup de recerca que està treballant actualment amb el conjunt de dades d’Atenció Primària, espera poder iniciar l’anàlisi de dades al segon trimestre de l’any vinent així com publicar els resultats, els quals podrien tenir interès per a tota Espanya i per a altres països amb pautes de tractament similars de la FANV. A més els resultats d’aquest estudi podrien donar suport a les decisions de consens d’òrgans avaluadors i ser un estímul per a actualitzar els documents de consens actuals. D’altra banda, a partir d’aquest estudi, han sorgit noves idees i projectes que contribuiran a aportar més informació a l’hora de la presa de decisió en prescriure un anticoagulant.

Referència de l’estudi:

Cost-effectiveness of direct oral anticoagulants versus vitamin K antagonist in atrial fibrillation: A study protocol using Real-World Data from Catalonia (FantasTIC Study). 

Hernández Rojas Z, Dalmau Llorca MR, Aguilar Martín C, Gonçalves AQ, Casajuana M, Fernández-Sáez J, Rodríguez Cumplido D, Forcadell Drago E, Carrasco-Querol N, Pepió Vilaubí JM, Alegret JM.

Medicine (Baltimore). 2020 Sep 4;99(36):e22054