Saltar al contenido

Publicacions de dues revisions científiques entorn de la perspectiva metabòlica del càncer

Un investigador del servei d’anatomia patologica del HTVC va participar en la publicació de dues revisions sobre els coneixements actuals de les diferents rutes metabòliques alterades involucrades en la disfunció energètica del càncer.

L’estudi de la biologia del càncer ha de basar-se en una visió integral de tot l’ecosistema tumoral, considerant l’estat funcional, bioenergètic i metabòlic de les cèl·lules tumorals i les del seu microambient, i atorgant especial importància a les cèl·lules del sistema immunològic.

Una millor comprensió de les bases moleculars que donen lloc a alteracions de les vies relacionades amb el desenvolupament de tumors pot obrir noves oportunitats d’intervenció terapèutica, com la regulació metabòlica aplicada a la immunoteràpia.

En aquestes dues revisions, es va resumir les vies metabòliques implicades en la disfunció energètica del càncer (vies metabòliques reguladores de les cèl·lules immunitàries i tumorals) i es va destacar les vies d’intervenció terapèutica des d’una perspectiva metabòlica del càncer.

f

Referència de l’estudi:

Immunometabolism Modulation in Therapy.

Monferrer E, Sanegre S, Vieco-Martí I, López-Carrasco A, Fariñas F, Villatoro A, Abanades S, Mañes S, de la Cruz-Merino L, Noguera R, Álvaro Naranjo T.

Biomedicines. 2021 Jul 9;9(7):798. doi: 10.3390/biomedicines9070798.

Referència de l’estudi:

Metabolic Classification and Intervention Opportunities for Tumor Energy Dysfunction.

Monferrer E, Vieco-Martí I, López-Carrasco A, Fariñas F, Abanades S, de la Cruz-Merino L, Noguera R, Álvaro Naranjo T.

Metabolites. 2021 Apr 23;11(5):264. doi: 0.3390/metabo11050264.