Saltar al contenido

Revisió de les estratègies adoptades per la reincorpoció dels pacients perduts durant el seguiment en l’atenció al VIH

Un investigador del servei de medicina interna de l’HTVC ha participat en una revisió de les estratègies adoptades per reincorporar els pacients perduts durant el seguiment en l’atenció al VIH als països amb rendes altes.

Malgrat els notables assoliments de la teràpia antiretroviral, les pèrdues de seguiment poden impedir l’èxit a llarg termini del tractament del VIH i poden retardar l’assoliment dels objectius 90-90-90. Aquests objectius de l’ONUSIDA proposa que en 2020 el 90% de les persones que viuen amb el VIH coneguin el seu estat serològic respecte al VIH, 90% de les persones diagnosticades amb el VIH rebin teràpia antirretrovírica continuada i el 90% de les persones que reben teràpia antirretrovírica tinguin supressió viral.

Aquesta revisió té com a objectiu la descripció i l’anàlisi de les estratègies utilitzades als
països amb rendes altes per la reinserció de les pèrdues de seguiment en l’atenció al VIH, la seva implementació i impacte.

En els 28 documents seleccionats es va revisar la informació sobre les pèrdues de seguiment i els procediments de reincorporació emprats a les unitats de VIH als països amb rendes altes, publicat durant els darrers 15 anys. Més d’un 80% s’han publicat als Estats Units més tard del 2015.

Les cerques a bases de dades, les trucades telefòniques i/o els contactes de correu van ser les estratègies més habituals utilitzades per localitzar i fer el seguiment de les pèrdues de seguiment, mentre que les entrevistes motivacionals i les tècniques basades en els punts forts es van utilitzar més sovint durant les visites de reincorporació. Els resultats com l’eficàcia de les activitats de seguiment, les taxes de reactivació i la reducció de la càrrega viral es van informar com a mesures de resultat.

Aquesta revisió mostra una tendència recent i creixent en el desenvolupament i la implementació d’estratègies de reinserció del pacient en l’atenció al VIH. Tanmateix, la majoria d’aquestes estratègies s’han implementat als Estats Units i hi ha poca informació disponible per a altres països amb rendes altes. Els procediments que s’han fet servir per localitzar i contactar les pèrdues de seguiment són similars en els estudis revisats, però el seu impacte i sostenibilitat són molt diferents segons el país estudiat.

Referència de l’estudi:

Strategies to reengage patients lost to follow up in HIV care in high income countries, a scoping review.

Victoria Mailen Arfuch, Rosa Caballol Angelats , Carina Aguilar Martín , Noèlia Carrasco-QPalacio-Vieira J, Reyes-Urueña JM, Imaz A, Bruguera A, Force L, Llaveria AO, Llibre JM, Vilaró I, Borràs FH, Falcó V, Riera M, Domingo P, de Lazzari E, Miró JM, Casabona J; PICIS study group.

BMC Public Health. 2021 Aug 28;21(1):1596. doi: 10.1186/s12889-021-11613-y.