Saltar al contenido

Revisió dels tractaments de rehabilitació multidisciplinaris més efectius en pacients amb fibromiàlgia

Una investigadora del servei de Medicina interna de l’HTVC ha publicat una revisió dels diferents tractaments multidisciplinaris de rehabilitació que existeixen a escala internacional de pacients amb fibromiàlgia. La revisió s’ha publicat a la revista European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine.

La fibromiàlgia és una patologia que causa problemes físics, psicològics i socials. Per aquesta raó, requereix un tractament que inclogui tots aquests elements.

En aquesta revisió sistemàtica, dels 13 articles seleccionats s’ha creat 4 categories diferents: 
(1) tractament multidisciplinari de rehabilitació centrat en l’educació sanitària i la teràpia cognitiva de comportament, 
(2) tractament de rehabilitació multidisciplinària que inclou la dietètica, 
(3) tractament de rehabilitació multidisciplinària adaptat a les característiques dels pacients,
(4) tractament de rehabilitació multidisciplinària basat en l’exercici físic.

En aquests estudis, els tractaments més eficaços que es poden aplicar útilment incorporaven un programa d’educació als pacients i un programa d’exercici complet amb l’exercici aerobi, estirant, relaxació, enfortiment, resistència, i que inclou tot el cos i la bioalimentació. A més, molts enfocaments també incorporaven la teràpia cognitiva de comportament per a l’autogestió com la teràpia ocupacional, la moderació, acceptació, compromís, motivació per canviar i perdó.

Referència de l’estudi:

Multidisciplinary rehabilitation treatments for patients with fibromyalgia: an international recent literature review.

Llàdser AN, Montesó-Curto P, López C, Rosselló L, Lear S, Toussaint L, Casado LC.

Eur J Phys Rehabil Med. 2021 Mar 24. doi: 10.23736/S1973-9087.21.06432-7.