Saltar al contenido

Revisió i anàlisi d’aplicacions mòbils per a cuidadors de persones amb malalties cròniques i/o no cròniques

Una investigadora del servei d’Urgències de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, juntament amb membres del departament d’infermeria de la URV, ha publicat una revisió sobre les aplicacions mòbils per a cuidadors de persones amb malalties cròniques i/o no cròniques. La revisió s’ha publicat a la revista International Journal of Medical Informatics.

En els darrers anys hi ha hagut un creixement gradual del nombre d’aplicacions mòbil relacionades amb la salut (“salut mòbil” o “mHealth”) dirigides a cuidadors de persones amb malalties cròniques o malalties no cròniques. L’objectiu principal és de donar-los suport facilitant la gestió de les seves necessitats assistencials i reduint l’estrès i la sobrecàrrega causada per l’atenció de llarga durada.

En aquesta revisió s’ha analitzat les característiques tècniques i funcionals de 43 aplicacions mòbils de salut dissenyades per a cuidadors de persones amb malalties cròniques i/o malalties no cròniques. El 67% (n = 29) de les aplicacions es van dirigir exclusivament a cuidadors informals (familiars, cercles pròxims, agents altruistes,..  ),  el 51% (n = 22) es van dissenyar per donar suport als cuidadors  i només el 21% (n = 9) d’elles va proporcionar qualsevol mena de suport social o emocional. A més, les aplicacions analitzades no tenien documents científics publicats i la majoria de les aplicacions (84%; n = 36) no tenien l’aprovació de les agències oficials que donessin suport al seu ús.

Aquesta revisió mostra que les aplicacions disponibles al mercat que compleixen les necessitats reals dels cuidadors són limitades i, per tant, condueixen a una baixa qualitat de les aplicacions amb potencial terapèutic. Malgrat els notables beneficis de mHealth pel que fa a la cura de malalties cròniques, s’ha aportat una contribució relativament pobra per donar suport als cuidadors. Calen aplicacions personalitzades, intervencions per avaluar-ne l’eficàcia i proves adequades per entendre l’impacte d’aquesta eina digital sobre la salut dels cuidadors.

És important involucrar un equip multidisciplinari integral en les etapes de desenvolupament d’aplicacions de salut i, malgrat els nombrosos beneficis que s’esperen d’aquestes tecnologies, calen assajos clínics aleatoris per avaluar l’eficàcia de les intervencions de mHealth a la comunitat assistencial.

Referència de l’estudi:

Mobile Applications for Caregivers of Individuals with Chronic Conditions and/or Diseases: Quantitative Content Analysis

Jael Lorca-Cabrera , Rut Martí-Arques , Núria Albacar-Riobóo, Laia Raigal-Aran, Juan Roldan-Merino, Carmen Ferré-Grau

Int J Med Inform. 2021 Jan;145:104310. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2020.104310. Epub 2020 Nov 2.