Saltar al contenido

Biomarcadors sanguinis mesurats durant l’ictus isquèmic agut poden ajudar a predir la mortalitat a llarg termini dels pacients

Un Investigador de la unitat d’ictus del servei de neurologia de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta participa en un estudi sobre la recerca de biomarcadors de sang capaços de predir la mortalitat a llarg termini després d’un ictus isquèmic. L’estudi s’ha publicat a la revista Life (Basel).

L’ictus és una de les principals causes de discapacitat i mort a escala mundial i la predicció de mortalitat representa un repte crucial.

L’objectiu d’aquest estudi era identificar biomarcadors sanguinis mesurats durant l’ictus isquèmic agut que poguessin predir la mortalitat a llarg termini dels pacients.

951 pacients amb ictus isquèmic van ser reclutats prospectivament a l’estudi Stroke-Chip. La mortalitat post-ictus es va avaluar durant un seguiment mitjà de 4,8 anys. Es va analitzar un quadre de 14 biomarcadors en mostres de sang obtingudes a l’ingrés hospitalari.

Els resultats van mostrar que els predictors clínics independents de mortalitat a llarg termini van ser l’edat, el sexe femení, la hipertensió, la glucèmia i la puntuació basal de l’escala d’Ictus (NIHSS). Els predictors independents en sang van ser l’endostatina superior al quartil 2 (fragment derivat del col·lagen XVIII que prevé la formació de vasos sanguinis), el receptor-1 del factor de necrosi tumoral superior al quartil 2 (TNF-R1, juga un paper important en la mort cel·lular programada) i la interleucina 6 superior al quartil 2 (IL6, citocina amb activitat antiinflamatòria i proinflamatòria). El risc de mortalitat quan aquests tres biomarcadors eren combinats van augmentar fins a un 69%. L’addició dels biomarcadors de sang als predictors clínics va millorar la discriminació. A més, l’endostatina superior al quartil 3 va ser un predictor independent de mortalitat per ictus.

En conjunt, els nivells circulants d’endostatina, TNF-R1 i IL6 poden ajudar a predir la mortalitat a llarg termini després de l’ictus.

Referència de l’estudi:

Blood Biomarkers to Predict Long-Term Mortality after Ischemic Stroke.

Laura Ramiro, Laura Abraira, Manuel Quintana, Paula García-Rodríguez, Estevo Santamarina, Jose Álvarez-Sabín, Josep Zaragoza, María Hernández-Pérez, Xavier Ustrell, Blanca Lara, Mikel Terceño, Alejandro Bustamante, Joan Montaner.

Life (Basel) 2021 Feb 10;11(2):135. doi: 10.3390/life11020135.