Saltar al contenido

Un mal control de d’anticoagulants orals en la fibril·lació auricular no valvular no s’associa amb el tipus de tractament

El grup d’avaluació d’intervencions en atenció primària (GAVINA) de les Terres de L’Ebre ha publicat nous resultats de l’estudi Fantas-TIC on han analitzat els principals factors associats al mal control del temps dins del rang terapèutic indicat dels pacients amb fibril·lació auricular no valvular tractats amb anticoagulants. L’estudi s’ha publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health.

L’ús d’antagonistes de la vitamina K en la fibril·lació auricular no valvular és complicat a causa de l’estret marge terapèutic que presenten i la seva impredictible relació dosi-resposta. La majoria dels estudis es basen en warfarina i els resultats s’extrapolen a l’acenocumarol.

Des del punt de vista clínic, la qualitat del monitoratge de l’anticoagulació ha de vigilar-se mitjançant mètodes indicadors que permetin realitzar un control terapèutic d’aquest tractament. Un dels més utilitzats en l’actualitat consisteix a valorar la proporció del temps que els pacients romanen dins del rang terapèutic indicat (TTR) segons la malaltia per la qual es prescriu el medicament.

En aquest estudi es compara els dos tractaments i s’estudien els principals factors associats al mal control del TTR.

En total es va estudiar 60.978 pacients amb fibril·lació auricular no valvular de 287 centres d’Atenció Primària tractats amb anticoagulants en el 2018. El 93% dels pacients (41.430) estaven en tractament amb acenocumarol i el 7% amb warfarina. No va haver-hi diferències en el control deficient del TTR entre els dos tipus de tractament amb antagonistes de la vitamina K, acenocumarol i warfarina. El mal control de l’anticoagulació es va associar principalment a alcoholisme avançat, insuficiència hepàtica i hemorràgia intracranial, així com sexe femení, edat, antecedents cardiovasculars, diabetis mellitus i altres variables. 

En conclusió, no existeix associació entre un mal control de l’anticoagulació i el tipus de tractament amb antagonistes de la vitamina K administrat. Els factors associats amb un control deficient del TTR han de considerar-se en la pràctica clínica per a millorar el control i la presa de decisions.

Referència de l’estudi:

Anticoagulation Control with Acenocoumarol or Warfarin in Non-Valvular Atrial Fibrillation in Primary Care (Fantas-TIC Study).

Jiménez-Cortegana C, Palazón-Carrión N, Martin Garcia-Sancho A, Nogales-Fernandez E, Dalmau Llorca MR, Aguilar Martín C, Carrasco-Querol N, Hernández Rojas Z, Forcadell Drago E, Rodríguez Cumplido D, Castro Blanco E, Gonçalves AQ, Fernández-Sáez J.

Int J Environ Res Public Health. 2021 May 26;18(11):5700. doi: 10.3390/ijerph18115700.